Health, Food & Technology: de uitdagingen en kansen

Op 13 februari is de adviesraad Health, Food & Technology bij elkaar gekomen in het Stadhuis te Rotterdam. Deelnemers kwamen vanuit verschillende disciplines en organisaties, waaronder Voedingscentrum, Radboud Ziekenhuis, Zilveren Kruis, Philips, TNO en Utrecht Science Park.

De adviesraad werd geopend door Carina van der Beek, Senior Beleidsmedewerker Gezondheidszorg bij gemeente Rotterdam.

Tijdens de adviesraad werd gesproken over gezondheid, voeding en technologie. Welke ontwikkelingen spelen er op dit moment? En welke vragen spelen er in de branche? De volgende centrale vraag kwam naar voren: hoe realiseren we duurzame gedragsverandering? Hoe dit tot stand is gekomen lees je hier!

Voeding, gezondheid en technologie staan nauw in verbinding met elkaar. Zo kan via voeding de gezondheid worden verbeterd en speelt technologie vaak de verbindende factor. Gezonder en vitaler leven staat hoog op de agenda. De grootste kansen en uitdagingen die zijn besproken, lichten we hier toe.

1. Voedingsadvies op maat

Het is duidelijk dat voeding essentieel is bij het creëren van gezondheid en vitaliteit. Hedendaagse voedingsadviezen zijn echter vaak generiek en er wordt weinig gefocust op maatadvies. Technologie biedt mogelijkheden om gepersonaliseerde voeding uit te rollen zodat het concept ‘voeding als medicijn’ daadwerkelijk wordt toegepast.

Technologie kan aangeven hoe een individueel lichaam reageert op bepaalde voeding. Een mogelijkheid om tot gepersonaliseerde voeding te komen is ‘data’. Er is veel verschillende data beschikbaar, maar de data is erg versnipperd. Verschillende organisaties en instanties beschikken over een grote hoeveelheid aan (persoonlijke) data. Het combineren van deze data biedt kansen om zo tot een persoonlijk voeding- en leefstijladvies te komen. Het opzetten van een goede datastructuur biedt vele kansen. Naast een persoonlijk profiel kan op die manier ook gezond gedrag meetbaar worden in een gemeente, wijk of gebied.

De vragen die spelen zijn: welke databronnen zijn beschikbaar? Wie is de eigenaar van deze data? En wie mogen er meekijken? Dit zijn slechts enkele vragen die bij de ontwikkeling van een datastructuur een rol spelen.

2. De maatschappij bereiken

Een van de uitdagingen is het bereiken van de lagere klassen die ongezonder en minder lang leven dan mensen in hogere klassen. Deze groep is doorgaans lastiger te bereiken. Hoe kunnen we de rol van gezonde voeding en leefstijl integreren in het dagelijks leven van deze groep?

Andere (patiënt) groepen mogen niet worden vergeten. Hoe bereik je bijvoorbeeld diabetes patiënten? Of chronisch zieken? Zo hebben kankerpatiënten andere medicatie en voeding nodig dan obestitaspatiënten

Technologie kan ook hier een grote rol spelen. Zo zijn er vele voedings- en gezondheidsapps. De vraag is of deze apps op de goede manier worden gebruikt en wat de impact ervan is. Leiden apps ook tot duurzame gedragsverandering en zo niet: wat hebben ze nodig om hiertoe te leiden?

3. De gezonde keuze makkelijker maken

Het gedrag van mensen wordt voor een aanzienlijk deel bepaald door de omgeving. Het aanbod van gezonde producten in de omgeving moet daarom goed zijn. Wanneer in een gebied veel fastfoodketens voorkomen, kiezen mensen als gevolg vaker voor ongezonde opties.

Naast het aanbod zijn ook andere manieren mogelijk om mensen te helpen gezonde keuzes te maken. Nudging, ofwel het beïnvloeden van gedrag kan op verschillende manieren waaronder:

  • Het verlagen van prijzen van gezond voedsel
  • Het geven van aantrekkelijke namen aan gezond voedsel
  • Een gezonde route in de supermarkt bewegwijzeren

Daarnaast zijn er nog tal van andere mogelijkheden waarin de omgeving wordt ingezet om gedrag te beïnvloeden en mensen te stimuleren de juiste gezonde keuze te maken.

4. Educatie als stimulans

Het voedingsaanbod is groot en divers en zoals bovenstaand omschreven heeft de omgeving veel invloed op het eet- en leefgedrag. De juiste educatie kan stimuleren op gezond eetgedrag. Educatie zal moeten verlopen via diverse kanalen.

Zo zouden artsen meer kunnen focussen op een integrale behandeling, waar voeding onderdeel van is. Door middel van voedingseducatie kunnen zij hun patiënten beter adviseren. Voeding onderdeel maken van de studie Geneeskunde is slechts een van de opties.

Daarnaast is het door de veelheid aan informatie op internet, TV en andere kanalen een grote uitdaging om een betrouwbare informatiebron te vinden. Hoe kunnen we bijvoorbeeld technieken gebruiken om informatie betrouwbaar, toegankelijk en overzichtelijk te maken en te houden?

5. Conclusie

Op basis van de adviesraad concluderen we dat gedrag een element is dat aandacht moet krijgen. Technologie kan een van de oplossingen zijn en daarnaast zijn er ook andere succesvolle kansen te benutten. Zo nemen we nu vaak een route via het reguliere zorgstelsel. Een diëtiste adviseert bijvoorbeeld een bepaald dieet als onderdeel van de vergoede zorg. Kan de massa bereikt worden via andere kanalen – buiten het zorgstelsel om? En wat zijn succesvolle nudges die we makkelijk kunnen toepassen?

Op 11 december 2019 worden deze onderwerpen behandeld tijdens het Health Food & Technology congres. Gemeente Rotterdam treedt dit jaar op als official host. Stay tuned voor verdere informatie! Meld je aan voor de zorgnieuwsbrief via deze link.

 

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

Hallo Oma, beeldbellen is hot!

In tijden van crisis zet digitalisering in de zorg op grote schaal een stap voorwaarts. …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *