Hoe realiseer jij jouw doelen als zorgmanager?

Strategisch management is een van de verantwoordelijkheden van de zorgmanager. Je bepaalt het beleid en de aanpak om de gestelde doelen van de komende jaren te bereiken. Een zelfstandige en adequate positionering is hierbij erg belangrijk, want je bent actief in een complexe omgeving met verschillende stakeholders. Hoe ziet jouw omgeving eruit en hoe bepaal je een passend strategisch beleid? Udo Vossen, docent van de opleiding Bedrijfskundig Zorgmanagement, geeft het antwoord.

De complexe omgeving van de zorgmanager

Je bent als zorgmanager actief in een complexe omgeving. Je krijgt te maken met uiteenlopende stakeholders, zoals overheden, zorgverzekeraars en cliënten. Deze partijen hebben ieder eigen belangen, waar jij aan wil voldoen. Je moet daarbij rekening houden met constant veranderende wet- en regelgeving, bijvoorbeeld omtrent datagebruik. Deze verschillende factoren hebben stuk voor stuk invloed op de missie en visie die jij nastreeft met jouw strategisch management.

De zes stappen van strategisch management in de zorg

Een passend strategisch beleid vereist een grondige analyse van de interne en externe omgeving van de organisatie. Je kunt de volgende stappen nemen om het beleid te bepalen:

  • Analyseer de interne omgeving: Bestudeer de huidige structuur, cultuur, processen, resources en systemen van de organisatie. Let hierbij op sterke punten en zwakke punten.
  • Analyseer de externe omgeving: Onderzoek de trends en ontwikkelingen in de zorgmarkt. Bepaal kansen en bedreigingen voor de organisatie, zoals demografische veranderingen, veranderende wetgeving, concurrentie en technologische ontwikkelingen.
  • Bepaal de missie en visie: Formuleer een heldere en inspirerende missie en visie voor de organisatie.
  • Stel doelen op: Bepaal doelen aan de hand van de missie en visie.
  • Bepaal de strategie: Kies de beste strategie om de gestelde doelen te bereiken. Gebruik hierbij informatie die is verzameld tijdens de analyse. Stel ook een actieplan op om de strategie uit te voeren.
  • Monitor en evalueer de voortgang: Meet regelmatig de voortgang van de strategie en evalueer de resultaten. Pas de strategie aan waar nodig.

Het bepalen van een passend strategisch beleid als manager in het zorgdomein vereist dus een grondige analyse van de omgeving en het formuleren van een heldere visie, missie en doelen. Door de strategie regelmatig te monitoren en te evalueren, pas je deze aan op basis van veranderende omstandigheden.

Strategisch management als rode draad binnen zorgmanagement

Wil jij de omgeving van jouw organisatie leren analyseren, om vervolgens met een strategische blik naar het beleid te kijken? Udo Vossen vertelt hoe je dit doet tijdens de eerste module van de jaaropleiding Bedrijfskundig Zorgmanagement van SBO. Het gekozen strategische beleid is tijdens de andere modules de rode draad, van de module financieel management tot zorglogistiek en verandermanagement.

Jaaropleiding Bedrijfskundig Zorgmanagement

Udo ziet de deelnemers van de jaaropleiding groeien en geleidelijk waardevol worden op een hoger niveau. “Ik motiveer deelnemers om kritisch en zelfstandig na te denken over de organisatie, onder andere door voor overzicht te zorgen. Mijn passie, kennis en relativerend vermogen zorgen dat de inhoud van de jaaropleiding beklijft. Dit moet ook wel; autonoom denken is cruciaal om inzicht te krijgen in de organisatie. Hetgeen vervolgens de basis vormt van de keuzes die je maakt als zorgmanager”, aldus Udo.

Denk kritisch na over jouw organisatie

Wil jij jezelf ontwikkelen als zorgmanager en gericht aan de slag met strategisch management en alle andere aspecten van management binnen de zorgsector? Meld je dan aan voor de jaaropleiding Bedrijfskundig Zorgmanagement! Wil je allereerst meer informatie over het programma van de opleiding? Download dan de brochure. Deze opleiding, of bepaalde onderdelen ervan, zijn ook op maat te volgen als Incompany-opleiding. Bespreek de mogelijkheden met ons via de website.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

‘Opleiding ‘Jurist in de zorg’ is grondig én breed’

Binnenkort start weer de verkorte opleiding tot jurist in de zorg. Hoofddocent Joris Rijken beschrijft …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *