In de zorg is er geen kwaliteit zonder veiligheid en vice versa

Zorgverleners willen de patiënt/cliënt de juiste behandeling geven op het juiste moment. Dit lukt helaas niet altijd en heeft veel impact op zowel de zorgverlener als de patiënt. Maar hoe krijgt u de zorg van morgen net een beetje beter dan vandaag?

Kwaliteit in de zorg verbeteren

Het is belangrijk om de kwaliteit systematisch te verbeteren en te borgen zodat u niet van het toeval uitgaat. Dit kunt u doen aan de hand van de PDCA Cyclus.
Plan: Say what you do -> opstellen van kwaliteitsbeleid, regels, procedures
Do: Do what you say -> beleid tot uitvoering brengen met behulp van kwaliteitsactiviteiten
Check: Prove it -> evalueren of activiteiten tot gewenste resultaten leiden
Act: Improve it -> bijstellen door middel van een nieuwe PDCA cyclus

Veiligheid = het voorkomen van fouten

Vanaf 2004 is er veel aandacht in Nederland voor schade en incidenten in ziekenhuizen. In 2004 is hiernaar het eerste dossieronderzoek gedaan en daar kwam uit dat er ruim 1700 vermijdbare sterfgevallen waren. Hadden deze ‘fouten’ voorkomen kunnen worden? Dit is aanleiding geweest voor de uitrol van het landelijke VMS Veiligheidsprogramma. Dit is een plan van aanpak om de zorg op een aantal actuele thema’s (zoals medicatieveiligheid) veiliger te maken en de vermijdbare schade met 50% te verlagen.

Kwaliteit en veiligheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden

Veiligheid in de zorg is een intrinsiek onderdeel van het kwaliteitsbeleid van een organisatie. Goede zorg kan immers niet geleverd worden zonder goede aandacht voor risico’s en veiligheid. En zonder veiligheid kan er geen kwaliteit geleverd worden.

  • Patiënten en cliënten moeten er vanuit kunnen gaan dat zij op correcte wijze behandeld worden en dus hun veiligheid geborgd is.
  • De werkomgeving moet zo zijn ingericht dat medewerkers zich veilig voelen om de hoge mate van kwaliteitszorg te kunnen leveren.

In de opleiding Adviseur Kwaliteit en Veiligheid in de Zorg laat docent Nikki Damen (Sr. adviseur Kwaliteit & Veiligheid, Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis u zien hoe u nog betere zorg kunt verlenen door de kwaliteit en veiligheid in uw organisatie nog beter in te richten.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Drie eigenschappen van succesvol projectmanagement in de zorg

Het aantal projecten in de zorg groeit gestaag, terwijl de context steeds ingewikkelder wordt. De …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *