De juridische houdbaarheid van de doorleverplicht; eerste verkenning

De juridische houdbaarheid wordt ook wel gekenmerkt als het ‘doorleverplicht’. De doorleverplicht is een afspraak tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar waarmee de zorgaanbieder verplicht wordt zorg te leveren aan nieuwe patiënten nadat een aanneemsom of omzetplafond is bereikt. De zorgaanbieder verleent dan zorg voor een lagere prijs dan initieel overeengekomen. De doorleverplicht kan daarom op weinig bijval rekenen van zorgaanbieders.

In bijgevoerd artikel wordt onderzocht of de doorleverplicht onoverkomelijke juridische bezwaren ontmoet. Daarbij worden drie momenten onderscheiden:

 1. de onderhandelingsfase;
 2. het sluiten van de overeenkomst; en
 3. nakoming van de doorleverplicht.

Toetswijzen

De doorleverplicht wordt daarbij getoetst aan achtereenvolgens de precontractuele redelijkheid en billijkheid, artikel 3:40 BW en de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid. Voorafgaand worden de achtergrond van en de opvattingen van de diverse partijen in de zorg over de doorleverplicht besproken.

Opmerkingen:

 • Dit artikel is verkennend van aard vanwege het beperkte aantal toegekende woorden.
 • De inkoop van medisch specialistische zorg door zorgverzekeraars als uitgangspunt genomen.
 • Ook in andere zorgdomeinen worden evenwel doorleverplichten afgesproken.
 • De juridische argumenten zullen daar naar verwachting grotendeels van gelijkluidende aard zijn.

Bekijk het volledige artikel

Verhoog de kwaliteit van uw juridisch zorgadvies

Dit artikel is geschreven door Bas van Schelven, advocaat bij Van Doorne en docent van de opleiding Jurist in de zorg. Mr. van Schelven brengt u tijdens deze opleiding volledig op de hoogte over onderwerpen als contracteren, inkopen, aanbesteden en mededinging.

De complete opleiding Jurist in de Zorg geeft u inzicht in:

 • Alle (juridische) ontwikkelingen binnen de zorg
 • De financiering en ordening binnen de care en cure
 • De verhouding tussen plichten van de zorgverlener en rechten van de patiënt/cliënt
 • De do’s and don’ts omtrent contracteren, zorginkoop, mededinging en aanbesteding in de zorg
 • Klacht- & tuchtrecht en privacy issues binnen de zorg

Benieuwd naar het opleidingsprogramma?
Bekijk het programma van Jurist in de Zorg

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Weinig transparantie van overheidsinstanties over het verwerken van persoonsgegevens

De Enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening van de Tweede Kamer onderzoekt het beleid van de overheid …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *