Mhealth zorgt voor betere preventie: van sick-care naar health-care

Wij interviewden Sebastiaan Alves, business development healthcare van Hewlett-Packard, en vroegen hem naar zijn visie op mobile healthcare. Ook geeft Sebastiaan zijn mening over veranderingen in de zorg en het Mobile Healthcare Congres. Hewlett-Packcard is partner van het Mobile Healthcare congres dat wordt georganiseerd op 8 oktober 2015.

Welke ontwikkelingen ziet u op m/eHealth (MEH)?

Het gebruik mobiele devices en apps bevindt zich in een stroomversnelling. Steeds meer mensen zijn vertrouwd met apps en vinden het prettig met apps informatie te vinden of zaken te regelen. Jongeren vinden apps vanzelfsprekend, ouderen vinden ze steeds minder eng. Dat geldt ook voor patiënten, dokters en verpleegkundigen. Dit werkt door in hun wensen, eisen en verwachtingen in de zorgprocessen, zowel bij cure als care. Kortom: MEH wordt steeds breder geadopteerd. Een andere trend is ‘quantified self’, een beweging waarbij we steeds meer technologie in ons leven integreren. Het aanbod wearables en telemedicine toepassingen – niet alleen voor de chronisch zieke patiënt, ook voor de gezonde medemens – groeit heel sterk.

Wat gaat er door m/eHealth veranderen in de zorg?

Zorg, behandeling en nazorg worden door mobile health steeds locatieonafhankelijker. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de processen en de fysieke locaties van zorginstellingen en zal wellicht leiden tot meer specialisatie en concentratie van specialismen. MEH vergroot de betrokkenheid van patiënt bij zijn ziekte en verandert de rol van zorgverlener. Zorg zal steeds zwaarder gaan leunen op ICT als enabler, maar ook de afhankelijkheid van IT zal verder toenemen. Dat betekent dat er meer aandacht nodig is voor veiligheid en waarborging van de privacy en dat standaarden belangrijker worden. Ook het PGD (Persoonlijk Gezondheidsdossier) zal belangrijker worden. Door de opmars van MEH en telemedicine komen steeds meer data beschikbaar en nemen de mogelijkheden om die ‘big data’ te analyseren en ervan te leren toe. De biedt mogelijkheden voor betere preventie: van sick-care naar health-care.

Waar gaat jullie presentatie op het Mobile Healthcare event over en waarom zouden bezoekers die niet mogen missen?

HP ontwikkelt in samenwerking met het Sint Jans Gasthuis in Weert het Health Platform Telemedicine. De eerste functionaliteit is de ‘virtuele medisch specialist’ aan boord van de ambulance. Dit platform biedt bij spoedtransporten (A1 levensbedreigend) de mogelijkheid de medisch specialist veel eerder in het proces te betrekken, bijvoorbeld terwijl de patiënt in de ambulance ligt, of zelfs ervoor. De arts op de SEH beschikt over alle relevante vitale data die in de ambulance worden gemeten, in combinatie met een goede spraak- en beeldverbinding. De tijdwinst die we daarmee boeken, kan het verschil maken tussen leven en dood. Vooral bij neuro en cardio – waarbij het aantal infarcten stijgt – is de ‘time to needle’ cruciaal. Hoe eerder specialist in proces wordt betrokken, des te kleiner de kans op gevolgschade. Bij interklinische transporten die begeleid moeten worden door een arts kan een arts het transport op afstand begeleiden. Met deze oplossing, die we als dienst vanuit de cloud leveren, zowel zowel kwalitatief als kwantitatief voor alle stakeholders (patiënt zelf, ambulancediensten, ziekenhuizen en zorgverzekeraars) belangrijke voordelen te halen.

Tijdens het congres presenteren we het concept en lichten we de eerste resultaten van de technische en medische pilots toe. Kom zelf zien en horen hoe (bestaande) technologie het patiëntenvervoer en de overlevingskansen van de patiënten of slachtoffers kan verbeteren.

Meer informatie? Neem contact op met Sebastiaan Alves, BDM Healthcare BeNeLux, sebastiaan.alves@hp.com

69073-banner-660x130

Mobile Healthcare Congres
Mobile Healthcare is hét ontmoetingspunt voor meer dan 500 spelers uit de mhealth value chain. Het Mobile Healthcare event biedt u een overzicht van best-practices van eHealth implementaties, visies en strategieën en het brengt de belangrijkste spelers uit de mHealth value chain bij elkaar. Meer informatie

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

‘Software-app is vanaf volgend jaar mogelijk een medisch hulpmiddel’

Door de coronacrisis is de MDR (Medical Device Regulation) pas volgend jaar van toepassing. Maar …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *