Wat doet de overheid om de zorg nog veiliger te maken?

De Rijksoverheid stimuleert zorginstellingen om de zorg nog veiliger te maken. Patiëntenveiligheid staat dan ook hoog op de agenda van minister Hugo de Jonge ( Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Zorginstellingen blijven zelf verantwoordelijk voor een veilige zorg maar de Rijksoverheid helpt hen door voorwaarden te maken en wetgeving op te stellen.

Borging en verbeteren van patiëntveiligheid.

Zorginstellingen gaan verschillend om met het verbeteren van patiëntveiligheid:

  • Ziekenhuizen: Veiligheid in ziekenhuizen wordt bijvoorbeeld geborgd door het VMS Veiligheidsprogramma, dat zich op 10 verschillende thema’s richt.
  • Eerstelijnszorg: Veiligheid bij o.a. de huisarts, tandarts of fysiotherapeut wordt geborgd doordat er gewerkt wordt met veiligheidsnormen, richtlijnen en protocollen die door de beroepsgroepen zelf ontwikkeld zijn.
  • Langdurige zorg: Veiligheid bij verpleging, verzorging of thuiszorg richt zich bijvoorbeeld op de vermindering van het aantal fouten bij medicijnverstrekking. Het bestuur van een verzorgingshuis is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg in zijn organisatie. De raad van toezicht ziet er vervolgens op toe dat het bestuur zijn werk goed doet.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting houdt toezicht op de veiligheid, kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg.

Wat is uw bijdrage aan veiligere zorg?

Tijdens de  opleiding Adviseur Kwaliteit en Veiligheid in de Zorg op 27 september leert u:

  • Op praktische wijze het kwaliteitsbeleid te implementeren in uw organisatie
  • Hoe u de veiligheidscultuur kunt vergroten binnen uw organisatie
  • Op welke manier u risico’s in kaart brengt en dit vertaalt naar een plan van aanpak
  • De kwaliteit –en daarmee de veiligheid- van uw dienstverlening te verhogen
  • Hoe u streeft naar een continue verbetering en anderen hiertoe aanzet.

Bron: Rijksoverheid.nl

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Drie eigenschappen van succesvol projectmanagement in de zorg

Het aantal projecten in de zorg groeit gestaag, terwijl de context steeds ingewikkelder wordt. De …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *