Patiënten kunnen hun zorg straks op iedere gewenste plek consumeren

In aanloop naar het Mobile Healthcare Congres & iZone interviewden wij Vinood Mangroelal, sales director healthcare en Armijn Spreitzer, director Internet of Things van KPN. Zij geven aan welke ontwikkelingen zij zien op het gebied van mhealth en wat de veranderingen zijn binnen de zorgsector. KPN is partner van het Mobile Healthcare Congres.

Welke ontwikkelingen ziet u op het gebied van m/eHealth (MEH)?

Twee ontwikkelingen springen in het oog: enerzijds de communicatie met patiëntenen anderzijds de diagnostiek op afstand. In het eerste geval staat de mens centraal. Face-to-face consulten maken steeds vaker plaats voor beeldschermcommunicatie. Dat scheelt reistijd en reiskosten en verhoogt de efficiëntie van de zorgverlener en het gemak voor de patiënt. Bij diagnostiek op afstand gaat het vooral om de communicatie tussen apparaten. Als voorbeeld hartritmediagnostiek, bloedglucosewaarden, astma- en COPC-metingen: ze kunnen allemaal door de patiënt worden gemeten en verstuurd naar de zorgverlener.

Wat gaat er door m/eHealth veranderen in de zorg?

De zorg verplaatst zich voor een deel van de zorginstelling naar elders. Dat kan thuis zijn, maar ook het werk. Patiënten kunnen hun zorg straks op iedere gewenste plek ‘consumeren’, mede door de ontwikkeling van online zorgmodules. Dit levert een winst op voor zowel de patient als de zorgverlener. Het aantal ligdagen in ziekenhuizen kan door deze verplaatste zorg afnemen. Sowieso verandert dan ook de rol van de zorgverleners. Ziekenhuizen worden facilitators van de zorg en de patiënten worden de regisseur van hun eigen gezondheid. Ze krijgen meer grip op hun herstel en zien beter wat het effect is van medicijnen of een bepaald dieet. Mogelijk nemen ze daardoor ook meer verantwoordelijkheid voor hun gezondheid.

Wat is de rol van KPN hierin?

KPN verbindt mensen en apparaten. Wij zijn de grootste (zorg)verbinder van Nederland en knopen alle mogelijke devices aan elkaar, waardoor een ‘internet of things’ ontstaat. Ook dat is een ontwikkeling die onze maatschappij – en zeker de zorg – zal veranderen. Tegenwoordig zit in bijna alle apparaten een simkaart die gegevens verstuurt. Denk aan flitsers op de snelweg, automaten in parkeergarages of de meterkast in huis. Ze registreren gegevens en geven die door. Er worden steeds meer toepassingen mogelijk, waarbij ook apparaten die weinig data versturen en weinig stroom verbruiken worden verbonden met het internet. Hiervoor implementeert KPN een landelijke dekkend Low Powernetwerk (LORA) dat deze communicatie mogelijk maakt. De kunst is apparaten goed met elkaar te laten communiceren zonder dat het effect heeft op de accu’s van deze apparaten. Als we erin slagen apparaten goed met elkaar te laten communiceren en de data die we daaruit krijgen op een goede en veilige manier weten te interpreteren en aan te wenden, kunnen we de kwaliteit en de efficiënte van onze zorg nog een stuk verhogen.

Waar gaat jullie presentatie op het Mobile Healthcare event over en waarom zouden bezoekers die niet mogen missen?

We nemen de mensen mee in de ontwikkeling van het internet of things en laten zien wat de effecten en de kansen ervan zijn voor de zorgsector.

69073-banner-660x130

Mobile Healthcare is hét ontmoetingspunt voor meer dan 500 spelers uit de mhealth value chain. Het Mobile Healthcare event biedt u een overzicht van best-practices van eHealth implementaties, visies en strategieën en het brengt de belangrijkste spelers uit de mHealth value chain bij elkaar. Meer informatie

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

Gegevensuitwisseling in de zorg

Niemand twijfelt meer over nut en noodzaak van digitale gegevensuitwisseling. Maar hoe houden we de …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *