SPUK: 256 miljoen voor langdurige ondersteuning aan 20 kwetsbare gebieden

De overheid heeft de komende jaren miljoenen vrijgemaakt voor 20 kwetsbare stedelijke gebieden die gelinkt zijn aan het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV). Het gaat om de Specifieke Uitkering Kansrijke Wijk (SPUK) voor preventie van armoede en schulden. Van de toegewezen €256 miljoen is eind vorig jaar al €53 miljoen overgemaakt naar de betreffende gemeenten.

Het doel van de SPUK uitkering

De uitkering is toegekend aan de NPLV-gebieden voor onder andere preventie van armoede en schulden. Deze 20 gebieden in Nederland kampen met diverse problemen op het gebied van gezondheid, veiligheid, wonen, onderwijs en armoede. De SPUK stelt de gemeenten in staat te investeren in verschillende initiatieven, zoals:

  • het ontwikkelen van plannen voor een gezondere leefomgeving;
  • het opleiden van energiefixers om energiearmoede tegen te gaan;
  • het inzetten van extra docenten om onderwijsachterstanden te verminderen.

Zo draag de SPUK bij: enkele concrete voorbeelden

In Breda Noord wordt het geld ingezet om de financiële weerbaarheid van zowel jeugd als ouders te vergroten. Arnhem Oost gebruikt de SPUK om het Youth Cyber Team te versterken en uit te breiden, terwijl Heerlen Noord zich richt op re-integratie met een ontwikkeltraject binnen de Bovengrondse Vakschool. Groningen Noord zet het integrale budget van de SPUK in op activiteiten die gericht zijn op het helpen van meer mensen aan een betaalde baan, waarbij ze wijkbedrijven intensiveren en individuele coaching inzetten voor mensen en gezinnen in armoede. Utrecht Overvecht ondersteunt moeders door training te geven in opvoedvaardigheden.

Integrale aanpak met continuïteit

In een schrijven aan de Tweede Kamer benadrukt minister Hugo de Jonge dat deze regeling een eerste betekenisvolle stap is naar een meer gecoördineerde en langdurige inzet van financiële middelen in de 20 kwetsbare gebieden. De 20 betrokken burgemeesters hadden eerder al gepleit voor één gecentraliseerde geldstroom vanuit het Rijk om bureaucratie te verminderen en een samenhangende aanpak op meerdere leefgebieden te waarborgen.

Gemeenten binnen de NPLV-gebieden tonen waardering voor de integrale aanpak die de SPUK-regeling mogelijk maakt. Chris Schaapman, directeur van het Nationaal Programma Den Haag Zuidwest, benadrukt dat de problemen en oplossingen van bewoners niet langs de lijnen van ministeries kunnen worden opgeknipt. Hij beschouwt de regeling voor kansrijke wijken als een belangrijke stap in de goede richting.

Om een langjarige uitvoering van lokale plannen te waarborgen, heeft het kabinet met de NPLV-gemeenten een langdurige verbintenis afgesproken. Deze structurele toezegging van financiële middelen biedt continuïteit, waardoor lokale partijen de uitvoering beter kunnen plannen en coördineren.

Opleiding Wijk- en gebiedsmanager

Wil jij ook aan de slag met een nieuwe, langdurige aanpak voor jouw wijk of gebied? Wil je een duidelijke visie vormgeven, om zo de processen en netwerken optimaal te regisseren?

Opleiding Wijk- en gebiedsmanager

Bekijk dan de opleiding Wijk- en gebiedsmanager. Jij creëert tijdens deze opleiding een aanpak voor kansen en problemen in jouw wijk.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Drie eigenschappen van succesvol projectmanagement in de zorg

Het aantal projecten in de zorg groeit gestaag, terwijl de context steeds ingewikkelder wordt. De …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *