Toekomst van de zorg sterk beïnvloed door mHealth, Internet of Things en Quantified Self

In aanloop naar het Mobile Healthcare Congres & iZone interviewden wij Ingo Tideman, Manager Business Development bij PinkRoccade Healthcare. Ingo geeft in dit interview zijn visie op de ontwikkelen in mhealth en de veranderingen die hierdoor worden veroorzaakt. PinkRoccade Healthcare is partner van het Mobile Healthcare Congres.

Welke ontwikkelingen ziet u op m/eHealth?

De hoeveelheid digitale data op het gebied van zorg groeit sterk. Dat komt mede doordat er steeds meer nieuwe gebruikers bij komen, vooral ook gebruikers die voorheen nog niet met digitale middelen werkten. De cliënt/patiënt (of de vertegenwoordiging van deze persoon) wordt meer en meer betrokken bij de organisatie van zijn eigen zorg. Het referentiekader dat gebruikers hebben, verandert ook sterk, door toepassingen als Facebook, LinkedIn, Instagram, telebankieren etc. Cliënten verwachten dergelijke functionaliteiten ook in de zorg te vinden. En dat is waar m/eHealth om de hoek komt kijken. De cliënt(vertegenwoordiging) krijgt steeds meer self-service-mogelijkheden en de medewerkers steeds meer zelfsturing. Cliëntportalen en medewerkersportalen zijn digitale hulpmiddelen waarin die ondersteuning vorm krijgt.

 

Wat gaat er door m/eHealth veranderen in de zorg ?

Cliënten, patiënten, maar ook zorgmedewerkers organiseren zorg met hulp van de m/eHealth ontwikkelingen op een nieuwe wijze. De beschikbaarheid van gegevens en informatie op elk tijdstip op elke plaats op elk apparaat zorgt ervoor dat de dialoog tussen deze doelgroepen veel beter wordt gefaciliteerd. Hierdoor wordt de zorg uiteindelijk efficiënter, beter en goedkoper. Mogelijk leidt de beschikbaarheid van en de interactie over deze zorggegevens ook tot preventie en dus het voorkomen van zorg.

eHealth zorgt ervoor dat diverse trends bij elkaar komen. De wereld van domotica bijvoorbeeld is door eHealth beter geïntegreerd. Systemen die zorgen voor eerder of beter signaleren (bijvoorbeeld valdetectie) worden door eHealth veel sneller en beter beschikbaar gesteld aan zorgprofessionals. Daarnaast sluiten trends als The internet of Things (apparaten worden steeds vaker via internet aangesloten) en Quantified Self (het zelf bijhouden van allerlei meetgegevens) direct aan op m/eHealth. De verschillende stromen van informatie uit deze werelden gaan de zorg in de komende jaren nog sterk beïnvloeden.

 

Waar gaat jullie presentatie op het Mobile Healthcare event over en waarom zouden bezoekers die niet mogen missen?

BrabantZorg is een organisatie die het elektronisch cliëntendossier (ECD) mijnCaress inzet om bovengenoemde doelen te realiseren. Désirée Hobbelen, locatiemanager en projectleider Cliëntportaal bij BrabantZorg, licht dat toe hoe dat er in de praktijk aan toegaat. Ze vertelt hoe je cliënten en mantelzorgers meer inzicht en zeggenschap kunt geven in het zorgproces en op welke hobbels je stuit. Ze vertelt over haar ervaringen en geeft tips.

Meer informatie? Neem contact op met Ingo Tideman, Manager Business Development PinkRoccade Healthcare, Ingo.Tideman@PinkRoccade.nl

 69073-banner-660x130

Mobile Healthcare is hét ontmoetingspunt voor meer dan 500 spelers uit de mhealth value chain. Het Mobile Healthcare event biedt u een overzicht van best-practices van eHealth implementaties, visies en strategieën en het brengt de belangrijkste spelers uit de mHealth value chain bij elkaar. Meer informatie

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

‘Software-app is vanaf volgend jaar mogelijk een medisch hulpmiddel’

Door de coronacrisis is de MDR (Medical Device Regulation) pas volgend jaar van toepassing. Maar …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *