Cursus ‘Zicht op ziekenhuizen’: in twee dagen kennis bijgespijkerd

In twee dagen tijd volledig bijgespijkerd worden over de ziekenhuiswereld: kan dat? Ja, dat kan. In juni biedt SBO weer de cursus ‘Zicht op ziekenhuizen’ aan. Deze cursus is door cursisten beoordeeld met een 9 (!). Docent Wouter van der Kam legt uit wat de kracht ervan is.

Voor wie is de tweedaagse opleiding ‘Zicht op ziekenhuizen’ interessant?

‘Wij onderscheiden drie categorieën: mensen van buiten ziekenhuizen, pasbenoemde medewerkers en medewerkers die al langer in dienst zijn van ziekenhuizen. De mensen van buiten ziekenhuizen zijn vaak dienstverleners of leveranciers die willen begrijpen hoe een ziekenhuis in elkaar zit en welke behoeftes ziekenhuizen hebben, zodat ze weten wie ze moeten benaderen om hun producten of diensten aan te bieden en met welke argumenten ze dat moeten doen. De tweede categorie, de pasbenoemde medewerkers, willen weten hoe de hun ziekenhuis en de wereld eromheen is georganiseerd. Een ziekenhuis is immers een complexe organisatie met veel krachtenvelden. Als je daar zicht op hebt, kun je beter functioneren als medewerker of medisch specialist. De derde categorie betreft ziekenhuismedewerkers die na zoveel jaar behoefte hebben aan een andere functie – maar niet per se in een andere werkgever. Deze mensen oriënteren zich op een andere positie binnen hetzelfde ziekenhuis, bijvoorbeeld een medisch specialist die manager wil worden.’

Verschilt de opleiding die je dit jaar verzorgt veel met die vorig jaar?

‘Behoorlijk. Sowieso pas ik de opleiding ieder jaar aan, want de wet- en regelgeving verandert bijna ieder jaar. Dat geldt overigens ook voor de manier waarop ziekenhuizen worden gefinancierd en de rol van verzekeraars. Het lijkt wel of die met ieder nieuw kabinet wijzigen. En dan zijn er nog de veranderingen in wat je kwaliteitsinhoudelijke thema’s zou kunnen noemen; denk aan risicomanagement en kwaliteitsmanagementsystemen. En dan komt er dit jaar nog de coronapandemie bij. Kortom: cursisten zijn na het volgen van de opleiding weer van de belangrijkste actuele veranderingen op de hoogte.’

Wat is er specifiek dit jaar nieuw?

‘We gaan dit jaar met name in op het post-coronatijdperk en blikken alvast vooruit op wat er onherroepelijk komen gaat. Denk met name aan de inhaalzorg. Veel medische handelingen zijn uitgesteld. Hoe werken we de wachtlijsten straks zo snel mogelijk weg? Dat raakt aan capaciteitsmanagement en logistiek management. Ook gaan we in op ethische vragen zoals: heeft een kankerpatiënt voorrang op iemand met een hartkwaal? Verder zoomen we in op mogelijke innovatieve, strategische keuzes zoals zorg op afstand. Daar hebben we in korte tijd veel ervaring mee opgedaan. Gaan we straks weer terug naar patiënten persoonlijk zien, of gaan we blijvend meer zorg op afstand leveren?’

Welke lessen en kennis nemen deelnemers mee terug naar hun organisatie?

‘Als je de cursus hebt doorlopen, heb je globaal zicht op zaken als de financiering en zorginkoop van ziekenhuizen en de interne en externe organisatie van een ziekenhuis. Daardoor heb je een idee hoe je een ziekenhuis moet benaderen als je er zelf niet werkt. En als je wél binnen een ziekenhuis werkt, heb je een beter beeld van je carrièremogelijkheden binnen dat ziekenhuis. Na afloop weet je bijvoorbeeld ook hoe je een raad van bestuur benadert en wat ze op de bestuurstafel graag zien – en wat niet. Kortom: je keert huiswaarts met een spreekwoordelijke koffer vol tips en trucks.’

Wouter van der Kam was zeven jaar huisarts en werkte vervolgens in zes verschillende ziekenhuizen, waarvan de laatste vier als voorzitter Raad van Bestuur. Op dit moment is hij voorzitter van de raad van bestuur van de Saxenburg (ziekenzorg, ouderenzorg, revalidatie en thuiszorg).

Cursus Zicht op Ziekenhuizen

Ziekenhuizen zijn maatschappelijke organisaties binnen een complex werkveld. Ook in de komende periode staan er binnen de ziekenhuiswereld een aantal grote veranderingen op stapel! Met de cursus Zicht op ziekenhuizen ben je in 2 dagen volledig op de hoogte van de financiering en organisatie van ziekenhuizen.

Bezoek de website

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

Patiëntveiligheid & Digitale veiligheid: hoe waarborg je dit?

De zorg maakt een digitaliseringsslag. Om goede en betaalbare zorg te kunnen verlenen, is het …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *