Zorg, efficiency lukt kennelijk niet: doe eens zorgeffectief!

Ondanks de vele beleidsmaatregelen van de overheid die moeten leiden tot bezuinigingen op de zorg stijgen de kosten van de zorg in Nederland voor alle deelsectoren! Volgens Intrakoop, een inkoopcoöperatie die de jaarverslagen van 1200 zorgorganisaties analyseerde tussen 2011 en 2017 nam de omzet van de zorg, ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, verpleeg- en verzorgingshuizen met 14% toe. Vooral de ziekenhuizen werden 30% duurder voor de samenleving.

Duurdere behandelingen

Oorzaak ligt vooral bij de duurdere behandelingen en ook de vergrijzing werd aangewezen als een grote kostenfactor. Ook hebben de meeste zorginstellingen gezorgd voor grotere buffers om klappen op te vangen. De solvabiliteit steeg soms met 40%. Dit kapitaal is ook nodig omdat de banken meer terughoudend worden voor het financieren van noodzakelijke investeringen. Maar die groei van het eigen vermogen maakt de zorg dus ook duurder. Dat geld moet uiteindelijk worden opgebracht door de belasting- en premiebetaler.

Minder handen voor meer geld

Een bijzonder kostenvraagstuk is bij zorg natuurlijk het personeel. Wegens hoger ziekteverzuim en openstaande vacatures is de inhuur van tijdelijk zorgpersoneel explosief gestegen. Inmiddels is het personeel dat niet in loondienst is gestegen naar 24,3% van de totale personeelskosten. Die uren inhuur zijn factor 1,5 tot 2 keer duurder dan eigen personeel dus daar heb je niet meer handen aan het bed. Dus minder handen voor meer geld. Geld dat voor een deel weer verdwijnt in de zakken van rendement gedreven toeleveranciers. Voor het eigen personeel is geen ruimte voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden maar “het” personeel wordt wel duurder. Het ziekteverzuim is bij sommige zorginstellingen hoger dan 6% en een deel van dat verzuim wordt verklaard door werkdruk en stijging van het aantal burn-outs. Ik begrijp dat wel. Steeds meer zorgvraag, grote druk op de operatie, managers die gestrest de organisatie besturen, meer doen voor minder tijd, inhuurkrachten die voor dubbel zoveel zieke collega’s komen vervangen. Tijdelijke krachten die wellicht goed zijn in hun zorgvak maar weinig affiniteit hebben met de organisatie en de cultuurwaarden die daar heersen. Typisch geval van een Poreuze Cirkel.

Gezonde zorg

De oplossing is niet simpel maar er is eigenlijk maar een route te bewandelen. Het uiteindelijke doel is gezonde zorg. Die zorg is het meest kansrijk met gemotiveerd en competent personeel. Volgens onderzoek door Blanchard wordt intrinsieke motivatie door drie elementen bevorderd: Waarde(n)vol Werk, Hoge mate van Autonomie en Enthousiasmerend Leiderschap. Passie voor gezondheidszorg kom ik zeer veel tegen in de zorgorganisaties waar ik kom. Zonder uitzondering mensen met het hart op de goede plaats. Wat ik vaak hoor is dat de mate van zelfsturing en de randvoorwaarden voor goede zorg te wensen over laten. Als de medewerkers niet de goede riemen krijgen om mee te roeien neemt de motivatie af. Daar moet dus alle energie ingestopt worden. Als het leiderschap in de zorginstellingen vervolgens belonen met aandacht, waardering en enthousiasme voor de kwaliteit van de zorg die wordt geleverd zijn de ingrediënten voor een gezonde gezondheidszorg geleverd.

Gezonde zorg

Budgetteren in de zorg moet niet gaan over de middelen maar over de basisvoorwaarden van gezonde bedrijfsvoering. Met als hoofdthema: gezonde zorg voor de mensen die een beroep op je doen. Doe is lief: Zorgeffectief!

Je zorgrendement verhogen door het optimaliseren van jouw financiële inzicht?

De zeer goed gewaardeerde 2-daagse cursus Financieel management voor non-financials in de zorg biedt je in korte tijd de basiskennis en goede handvatten om inzicht en grip te krijgen op alle financiële zaken waarvoor ze binnen de zorgorganisatie, afdeling of het team verantwoordelijk voor zijn.
Bezoek de website

 

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

eBook over Kwaliteit en Veiligheid in de zorg

Ieder individu zal altijd de best mogelijke zorg leveren. De kwaliteit en veiligheid van zorg …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *