De rol van data en digitalisering in de kabinetsplannen van 2023

Digitalisering is een belangrijk agendapunt binnen de kabinetsplannen van 2023. Het bleef niet onbesproken in de Troonrede: “Het kabinet blijft ook verder investeren in het toekomstige verdienvermogen van ons land. Belangrijk zijn een aantrekkelijk vestigingsklimaat, ruimte voor de topsectoren en innovatieve startups en het benutten van alle kansen die digitalisering biedt”. Wat betekent deze uitspraak voor het Nederlandse volk, het bedrijfsleven, de privacy en de cybersecurity?

Digitalisering: de digitale vaardigheid van mensen

De stukken van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties vermelden dat wat offline de norm is, ook online moet gelden. Het kabinet werkt daarom aan een digitale agenda, waarin publieke waarden een centrale plek innemen. Iedereen moet mee kunnen doen in een digitaliserende maatschappij. Digitale vaardigheid is namelijk belangrijk, onder andere door de dreiging van cybercriminaliteit en de digitale identiteit. Geschat zijn er ruim twee miljoen mensen die digitaal minder vaardig zijn. Zij krijgen hulp van het Rijk.

Invloed van Europese data wet- en regelgeving op het bedrijfsleven

De invloed van nieuwe Europese wet- en regelgeving op het vlak van data en digitalisering speelt ook een rol. Europese overheden en het bedrijfsleven krijgen de komende jaren te maken met nieuwe wet- en regelgeving, zoals:

  • De Digital Markets Act
  • De Digital Services act
  • De AI-act

Deze krijgen op Nederlandse bodem vorm in een digitale identiteit. Dit wordt ook gebruikt voor algoritmen en het bestrijden van online discriminatie en desinformatie. Je moet hier dan ook goed van op de hoogte zijn als organisatie.

Meer geld voor AVG- & datalekcontroles

Prinsjesdag toont aan dat digitalisering op meerdere vlakken actueel is, niet alleen de portefeuille van staatssecretaris Alexandra van Huffelen. De begroting van de Autoriteit Persoonsgegevens binnen het departement van Justitie en Veiligheid stijgt met 5,5 miljoen euro naar 34,5 miljoen euro. De toezichthouder krijgt hiermee meer slagkracht om onderzoek te doen naar datalekken en de AVG. Daarnaast krijgt de AP er ook een algoritmetoezichthouder bij, die het juridische vlak van onder andere de AI-technologieën onderzoekt.

Cybersecurity rijksbreed op de agenda

De introductie van de Nederlandse Cybersecurity Strategie toont aan dat ook cybercriminaliteit in 2023 een thema is. Deze strategie gaat over de rijksbrede cybersecurityaanpak en hoe deze aanpak de cyberweerbaarheid versterkt. De herziening van de NIB2-richtlijn zorgt dat meer sectoren op hun cybersecurity moeten letten. Je denkt hierbij aan datacenters en de chemische industrie, zij krijgen een meldplicht bij ernstige cyberincidenten.

Geef digitalisering prioriteit in jouw organisatie

Digitalisering raakt dus alle vlakken van de maatschappij. Staat het bij jouw organisatie ook op de agenda? Vergroot dan jouw kennis op het gebied van data door een van de opleidingen van SBO te volgen. Versterk bijvoorbeeld de rol van jouw Functionaris Gegevensbescherming of breng de Chief Data Officer op de hoogte van de nieuwste wet- en regelgeving. Focus jij juist op privacy? Leer dan hoe je de AVG of UAVG praktisch toepast in jouw organisatie. Deze opleidingen zijn stuk voor stuk als Incompany-traject mogelijk, waarbij meerdere mensen in jouw organisatie hun kennisniveau tegelijkertijd verhogen tijdens een opleiding op maat.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Resultaten van het wijkteam in de gemeente

Een sociaal wijkteam biedt namens de gemeente ondersteuning, zorg en welzijn aan hulpbehoevende inwoners van …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *