Waarom is de organisatie van data steeds belangrijker?

Data is steeds belangrijker binnen jouw organisatie. Kennis en expertise is echter schaars, en dat terwijl wet- en regelgeving herleidbaar en overzichtelijk datamanagement vereisen. Hiervoor is governance en datamanagement onmisbaar in jouw organisatie, maar hoe organiseer je dat? Christian Verhagen, Management Consultant bij Verdonck, Klooster & Associates, leert je data beschikbaar en inzichtelijk maken tijdens de opleiding Datamanagement Publieke Sector van SBO.

Wet- en regelgeving omtrent data

Data speelt een steeds belangrijkere rol in organisaties. Het wordt daardoor ook steeds belangrijker om goed te zorgen voor die data, zodat de kwaliteit gegarandeerd is en data herleidbaar zijn. Naast dat goede data nodig zijn om tot nieuwe inzichten te komen en voor de aanpak van maatschappelijke opgaven, is goed datamanagement ook een vereiste vanuit steeds meer wet- en regelgeving. Je denkt hierbij aan de AVG, maar vergeet ook de Data Governance Act, Wet Open Overheid en de nieuwe Archiefwet niet. Daarnaast wordt verantwoording belangrijker, bijvoorbeeld op het gebied van algoritmes. Daarnaast willen burgers steeds meer inzicht en regie op hun eigen data. Wil je aan al deze wetgevingen en vereisten voldoen, dan zijn duidelijke rollen en verantwoordelijkheden op het gebied van data cruciaal. Hoe richt je dat in?

Voldoe aan jouw maatschappelijke en wettelijke plicht

Datamanagement en data governance is niet alleen belangrijk om aan je wettelijke en maatschappelijke plicht te voldoen, maar ook om data beter te delen en er waarde uit te halen. Echter is niet alle data even waardevol. Focus en een strategie die duidelijk maakt waar de waarde zit in de organisatie zijn daarom cruciaal. Het is vervolgens zaak om in kleine stapjes te verbeteren, te beginnen bij de domeinen waar de meeste waarde zit of waar data het meest kritiek is. Hiervoor is het inrichten van datamanagement en het organiseren van sturing, beheer en eigenaarschap vereist. Het is belangrijk om daarbij aansluiting te vinden bij de organisatie, maar ook bij (beleids)ontwikkelingen buiten de organisatie. Je bent daardoor beter in staat om aantoonbaar te voldoen aan de maatschappelijke en wettelijke plichten op het gebied van data.

Manage jouw data

Wil jij weten hoe je structuur in jouw data krijgt door middel van beleid, processen en procedures? Je leert het tijdens de opleiding Datamanagement Publieke Sector van Christian Verhagen en andere deskundige docenten. De vraag naar datamanagement groeit, maar kennis en expertise om hier in de praktijk invulling aan te geven is schaars. Schrijf je dus nu in voor de opleiding om datamanagement en governance in jouw organisatie vorm te geven.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Data-ethiek binnen organisaties

Wat is het belang van data-ethiek binnen organisaties?

“Data-ethiek is enorm belangrijk. En enorm ingewikkeld… Een dialoog over ethiek heeft veel verschillende invalshoeken, …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *