Aan de slag met participatie door de omgevingswet

Participatie wordt een verplicht onderdeel van de Omgevingswet. Overheden mogen na invoering van de wet op 1 januari 2024 niet meer zelf beslissen of ze participeren. Initiatiefnemers moeten ook de overweging van participatie in hun aanvraag opnemen. Waarom is participatie aan de Omgevingswet zo belangrijk voor het succes van jouw casus?

Participatie verplicht door de Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt 26 wetten en tal van regels en voorschriften over onze fysieke leefomgeving in één wet. Procedures worden gestroomlijnd, regelgeving geharmoniseerd en in veel gevallen worden beslistermijnen versneld. Participatie is een belangrijk onderdeel van werken aan de fysieke omgeving, de Omgevingswet bevat daarom regels hierover. Overheden zijn verplicht om aan participatie te doen. Het moet bijvoorbeeld vaak beschreven staan hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere bestuursorganen betrokken zijn bij de voorbereiding van een project.

Het belang van participatie voor jouw doel

De Omgevingswet is een goede stok achter de deur om participatie te stimuleren. Participatie vergroot een succesvolle samenwerking binnen een gemeenschappelijk doel aanzienlijk, met als resultaat:

  • Groter draagvlak voor besluiten en beleid.
  • Groter wederzijds vertrouwen tussen de burger en initiatiefnemer of overheid.
  • Betere aansluiting van het besluit of beleid op behoeftes en ervaringen van mensen uit het desbetreffende gebied.
  • Grotere medeverantwoordelijkheid van inwoners voor het eindresultaat.

Leer participatie inzetten voor succesvolle samenwerkingen

Wil jij participatie een waardevol onderdeel maken van jouw samenwerkingsverband? De opleiding Netwerk- en Ketenregie leert je binnen vijf dagen hoe je effectief samenwerkt in de onverwachte dynamiek van ketens en netwerken. Leer jouw samenwerkingsverband aansturen zonder formele macht: van losse actoren naar een verbonden keten. Deze opleiding is ook als Incompany-traject te volgen, zodat jij en jouw collega’s concreet aan een bestaande casus kunnen werken.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Goed programmamanagement: je moet koffie lekker vinden

“Programmamanagement draait om relaties bouwen. Je bouwt die relaties door koffie met elkaar te drinken, …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *