Jaarrekeningactualiteiten Gemeenten en Provincies

Interview met David Zijlmans, Executive Director EY en spreker van de studiedag Jaarrekeningactualiteiten Gemeenten en Provincies. 

Wijzigingen jaarverslaggeving

2015 is natuurlijk een heel bijzonder jaar voor de Nederlandse gemeenten en zeker ook voor de provincies. De Nederlandse gemeenten worden in 2015 voor het eerst geconfronteerd met de verantwoording over de decentralisaties in het kader van de Jeugdwet, Participatiewet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en dat is een enorme verandering ten opzichte van voorgaande jaren. Een begrotingstotaal wat met ongeveer 30-40% is toegenomen en dat betekent ook dat de rapportage daarover en de jaarverslaggeving substantieel zal gaan wijzigen ten opzichte van het verleden. Dat vraagt een toch wel, behoorlijke ontwikkeling ten aanzien van hoe je omgaat met rechtmatigheid op de bestedingen in het kader daarvan. Op dit moment zijn gemeenten heel duidelijk zoekende hoe ze dat gaan organiseren en in het najaar zullen we daar duidelijke stappen met elkaar in moeten hebben gezet. Het zal een grote uitdaging worden, dat is wel iets wat de verwachting is. Ik zie een aantal gemeenten daarop heel proactief anticiperen. Ik zie voorbeelden in Rotterdam, Groningen en Twente waar ik zelf veel in contact ben geweest met de gemeente als het gaat over de voorbereidingen om dat goed in beeld te krijgen. Daar zijn een paar goede lessen uit te leren, die we in het seminar zeker naar voren willen brengen om de andere gemeenten ook bij te helpen.

Eisen voor een goede accountant

Als provincie en gemeente, maar ook iedere andere organisatie, mag je verwachten dat je accountant proactief is. Dat betekent dat je niet alleen moet kijken naar de ontwikkelingen in 2015, maar zeker ook de ontwikkelingen in 2016. Want voor 2016 staat de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsinstellingen op de rol en dat betekent dat in 2015 behoorlijke aanpassingen aan administratie moeten gaan plaatsvinden om dat met ingang van 2016 goed te verantwoorden. Dat is weliswaar belastingadvies maar ik denk dat daar de accountant zeker actief met de gemeenten of provincie om de tafel kan.

Aandachtspunten voor gemeenten en provincies

We hebben de afgelopen jaren behoorlijk wat discussie met elkaar gehad. Enerzijds de gecontroleerde, anderzijds de accountant over in hoeverre we kunnen steunen op de werkzaamheden van de interne controlefunctie binnen de gemeente of provincie. Ik denk dat we daar stappen in hebben gemaakt de afgelopen jaren en ik denk dat het zeker belangrijk is om af te wegen of je dat binnen je organisatie wil laten plaatsvinden of dat je dat toch overlaat aan de accountant. Dat hangt natuurlijk ook af van de omvang van je organisatie en of je voldoende onafhankelijkheid en deskundigheid kunt waarborgen. Dus ik denk dat we daar met elkaar, accountant en gecontroleerde, moeten kijken wat daar de optimale invulling is voor de desbetreffende organisatie.

3 tips voor uw jaarrekening

Ik kan me zomaar drie tips, drie belangrijke tips, voorstellen. Ten eerste zou het goed zijn als provincies en gemeenten meer en meer periodiek gaan afsluiten. Dat betekent niet wachten tot het einde, maar gedurende de periode, bijvoorbeeld per kwartaal of per maand, zoveel mogelijk doen alsof je al daadwerkelijk een jaarrekening aan het opstellen bent. Dan kom je al bepaalde punten tegen waarop je eigenlijk op dat moment kunt anticiperen. Ten tweede is het belangrijk om tijdig met de accountant te kijken naar hoe de decentralisaties in 2015 vormgegeven zijn en of dat ook de kwaliteitsslag van de accountant kan doorstaan. En uiteraard nog een aantal punten, die we graag behandelen in ons seminar!

Seminar Jaarrekeningactualiteiten Gemeenten & Provincies 

Het interactief seminar Jaarrekeningactualiteiten Gemeenten & Provincies geeft een compleet overzicht van alle ontwikkelingen die betrekking hebben op uw jaarrekening.

Het programma is speciaal samengesteld voor gemeenten en provincies, maar ook voor instanties die vallen onder de Wet op Gemeenschappelijke Regelingen.
Het gehele programma en alle sprekers vindt u op de website van Jaarrekeningactualiteiten Gemeenten & Provincies.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Goed programmamanagement: je moet koffie lekker vinden

“Programmamanagement draait om relaties bouwen. Je bouwt die relaties door koffie met elkaar te drinken, …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *