Home » Milieu & RO » Milieu » Bodemsanering bij asbestdaken: vrijwillig of een verplichting?

Bodemsanering bij asbestdaken: vrijwillig of een verplichting?

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven wil eigenaren van gebouwen met asbestdaken motiveren om – naast het verplicht verwijderen van asbestdaken – vrijwillig de grond onder de afwateringszone van het asbest dak te laten verwijderen. De Staatssecretaris heeft een Nota van wijziging aangaande art. 9.2.2.1a van de Wet milieubeheer naar de Tweede Kamer gestuurd.

Bodemverontreiniging onder asbestdaken
Onder asbestdaken zonder een goed functionerende dakgoot is in de bovenlaag van een onverharde bodem blijkbaar vaak sprake van bodemverontreiniging. Dit is dan ook de aanleiding van de Nota van wijziging.

Asbestvezels spoelen vanaf de daken op de afwateringszone en verspreiden zich daar verder. De verontreiniging is vaak niet zichtbaar of wordt op slechts een kleine ondiepe strook aangetroffen. Vandaar is het aanbevelenswaardig om tijdens het verwijderen van asbest ook de bodem te saneren. De wetswijziging richt zich op het stimuleren van eigenaren van gebouwen om dit zoveel mogelijk vrijwillig te doen. Om dit mogelijk te maken is het idee om de procedure eenvoudiger in te steken. De Staatssecretaris hoopt met de aanpassing eigenaren te stimuleren om bij het verwijderen van het asbest dak tegelijkertijd ook vrijwillig te zorgen voor sanering van de bodem.

Wetsaanpassing Wet milieubeheer
In de Wet milieubeheer dient dan het Asbestverwijderingsbesluit te worden toegevoegd. het plan is om het verbod vanaf 1 januari 2024 in te laten gaan. De besluitvorming is nog niet afgerond. De wetsaanpassing zou zorgen voor een makkelijkere wijze van sanering van de bodem onder gebouwen met asbestdaken zonder afwateringsgoot. Maar omdat het meestal om een kleine en ondiepe strook gaat, wordt de regelgeving als te ingewikkeld en kostenverhogend beschouwd. Het doel van de wetsaanpassing is om een gemakkelijkere procedure te volgen in plaats van de procedure die volgens de Wet bodembescherming moet worden aangehouden. Die procedure is namelijk opgericht voor de sanering van meer ingewikkelde verontreinigingsgevallen, terwijl het verwijderen van de toplaag van de bodem relatief makkelijk zou moeten gaan.

Dit najaar zal de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer worden opgepakt. Het valt nog te bezien of het wenselijk is om een verwijderingsverplichting op te leggen of dat de overheid zich richt op een stimulerend beleid. Bekijk hier de nota van wijziging.

Bent u al compleet op de hoogte van alle recente en nieuwe ontwikkelingen binnen de Nederlandse bodemwereld? De opleiding Bodem Expert leert u in 5 dagen alle kennis over de complexe bodemwereld inclusief wet- en regelgeving.

Over sbo

sbo
Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

De Programma Aanpak Stikstof uitspraak en gevolgen

Auteur: Wienke Zwier, Advocaat, AKD Op 29 mei 2019 zette de Afdeling bestuursrechtspraak van de …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *