Bodemverontreiniging: misschien toch in de BRO?

De internetconsultatie tweede tranche Wet basisregistratie ondergrond (BRO) van het ministerie van BZK herinnerende me weer even aan! Hoe zit het ook alweer met de bodemverontreinigingsgegevens en de BRO?

Het idee van de Wet BRO, waarbij gegevens van de bodem en ondergrond middels standaardisatie en harmonisatie op consistente wijze worden verzameld en geregistreerd, omarm ik zeker. Bij besluitvorming in ruimtelijke projecten, nu en in de toekomst, zijn betrouwbare, volledige en voor iedereen gemakkelijk beschikbare bodemgegevens de basis. Deze wet, in tijden van minder wetten en regeldruk, lijkt mij zeker nog te rechtvaardigen. Het nieuwe DINOloket, mede een gevolg van de wet, is volgens mij al een goed voorbeeld hoe de data goed en gemakkelijk bereikbaar wordt en in mijn dagelijkse praktijk al veelvuldig toepassing vindt.

Figuur met breuk in ondergrond (DINOloket)

Programma BRO uitbreiden met bodemverontreinigingsgegevens?
De onderhavige tweede tranche en ook de eerste gaan niet over (chemische) bodemverontreinigingsgegevens. Bodemverontreinigingsgegevens worden helemaal niet opgenomen in het Programma BRO.

Dat was althans het eerdere besluit, het opnemen van bodemverontreinigingsgegevens bleek te ingewikkeld. Maar minister Ollongren geeft nu aan dat gestart wordt met een haalbaarheidsonderzoek, inclusief businesscase met kosten-baten analyse dat onderzoekt of de gegevens toch kunnen worden opgenomen (zie nieuwsbericht van 28 februari j.l.). Dat is hoopvol! Immers is het goed beschikbaar hebben van betrouwbare bodemverontreinigingsgegevens (zoals nu al beperkt beschikbaar in het Bodemloket en in bodemkwaliteitskaarten) toch ook van groot belang bij ruimtelijke projecten.

Ik hoop niet dat de resultaten van het onderzoek leiden tot hetzelfde lot dat het project BIDON heeft getroffen. Dit initiatief is helaas gestrand in 2018 (zie ook BIDON voorlopig niet van start). Wellicht kunnen de ’lessons learned’ daarvan worden gebruikt en positief bijdragen aan het onderzoek van de minister? Ik zal het met interesse volgen…

Auteur: Maarten Kantelberg, eigenaar Artifex Terra en onafhankelijk adviseur voor complexe bodemvraagstukken voor overheid en bedrijfsleven

Bent u al compleet op de hoogte van alle recente en nieuwe ontwikkelingen binnen de Nederlandse bodemwereld? De opleiding Bodem Expert leert u in 5 dagen alle kennis over de complexe bodemwereld inclusief wet- en regelgeving.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

Kabinet presenteert maatregelen stikstof en PFAS

Bron: Wienke Zwier, advocaat, AKD Op 13 november 2019 vond de persconferentie plaats waarin het …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *