Integraal waterbeheer

Water is van levensbelang voor ons land, maar kan ook levensbedreigend zijn. Rijkswaterstaat houdt Nederland daarom ‘deltaproof’. We werken dagelijks aan bescherming tegen overstromingen en aan voldoende schoon zoetwater voor alle gebruikers. Ook richten we ons land klimaatbestendig en waterrobuust in.

Rijkswaterstaat pakt zijn rol van rijkswaterbeheerder breed op. Werken aan waterveiligheid gaat hand in hand met werken aan schoon water en aan de beschikbaarheid van voldoende water. Bovendien werken we aan een duurzaam, ecologisch gezond watersysteem en richten we ons waterrijke land klimaatbestendig in. Integraal waterbeheer noemen we dat.

Klimaatverandering
De klimaatverandering kan voor ons land ingrijpende gevolgen hebben. Te denken valt aan extreme wateroverlast en extreme droogte. Het gaat vaker en heftiger stormen. Ook ontwikkelingen als de zeespiegelstijging en de bodemdaling bedreigen de veiligheid en de leefbaarheid van onze delta. De huidige klimaatscenario’s houden rekening met een zeespiegelstijging tot 85 centimeter in het jaar 2100.

Grilliger weer
Dat het weer grilliger wordt, was in 2018 beter merkbaar dan ooit. Januari was een maand met een aantal forse stormen. Voor het eerst in de geschiedenis van Rijkswaterstaat hebben we 5 stormvloedkeringen tegelijk gesloten. In het voorjaar kampten grote delen van het land met piekbuien. Op meerdere plaatsen kwamen wateroverlast en hoge rivierwaterstanden voor. Maar het meest opvallend was de langdurige en extreem warme en droge zomer. 2018 was voor Nederland het warmste jaar in 300 jaar tijd. Het was bovendien bijna net zo droog als het droogterecordjaar
1976. Samen met de andere waterbeheerders heeft Rijkswaterstaat alle zeilen bijgezet om het beschikbare water goed te verdelen onder de gebruikers en de sectoren die van water afhankelijk zijn.

Lees het volledig artikel over Integraal waterbeheer van Rijkswaterstaat in deze PDF. (bron: Rijkswaterstaat. jaarbericht 2018)

Heeft u binnen uw functie steeds meer te maken met de watersector? Bent u geheel nieuw in de sector? Of wilt u juist uw kennis up-to-date houden? Met de opleiding Actueel Inzicht in waterbeheer en -beleid krijgt u in 5 dagen een geheel overzicht

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

Uitleg Omgevingswet naar 1 oktober of 1 januari

Minister De Jonge wil verantwoorde invoering Omgevingswet Nieuwsbericht | 01-02-2022 Minister De Jonge voor Volkshuisvesting …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.