Interview Hans Huis in ’t Veld – Waterbeheer en –beleid

Hans Huis in ’t Veld, expert op het gebied van waterbeheer en -beleid, met zijn visie over duurzame deltasteden, verduurzaming, de nieuwe omgevingswet en de grote uitdagingen waar de watersector voor staat.

Bekijk hieronder het interview of lees het artikel

Artikel:

Wonen in een laag gelegen delta

Omdat wij in een laag gelegen delta wonen, spelen elementen als voedsel, schoon drinkwater, bodemdaling en zeespiegelrijzing een veel grotere rol dan in een land dat veel hoger gelegen is. Nu is het probleem op het ogenblik dat de wereldbevolking in de grote deltasteden, denk aan Shanghai, Jakarta, Manilla, Buenos Aires en nog veel meer heel hard groeit. Nederland is daarvoor een enorm goede proeftuin. Eigenlijk willen wij laten zien, dat we de meest duurzame deltastad (eigenlijk is Nederland op wereldschaal één stad) in de wereld zijn. En dat verder uitbouwen is de grote uitdaging die we hebben.

Watersector en verduurzaming economie

De watersector draagt op verschillende manieren bij aan verduurzaming van de economie. Maar als we bijvoorbeeld denken aan de waterzuiveringen bij de waterschappen; dan is bijvoorbeeld terugwinning van fosfaten uit het afval van de waterzuiveringen, dat levert grondstoffen op, maar we zien ook in de deltatechnologie, waar we bouwen met de natuur, dat we heel sterk aan het ontwikkelen zijn.

Nieuwe omgevingswet

Nou, als we kijken welke innovaties bijdragen aan de Nederlandse waterhuishouding, maar tegelijkertijd ook aan onze export positie. De nieuwe omgevingswet is eigenlijk een mooi voorbeeld van wat we ontwikkelt hebben de laatste jaren. Als we bezig zijn met waterwerken en met het inpassen in de omgeving.

Als ik kijk naar zo’n programma als “Ruimte voor de rivier”, waar hele mooie projecten zijn uitgevoerd; de bocht afstelling bij Nijmegen, bijvoorbeeld. Maar eigenlijk het hele programma “Ruim voor rivier” is de inpassing in de omgeving. De inspraak van de omgeving, in de oplossingen, is een heel goed voorbeeld. En lopen we eigenlijk al vooruit, op wat in de omgevingswet nu is vastgelegd.

Grote uitdagingen voor watersector

Ik zie meerdere grote uitdagingen voor de watersector. Dus wat veel mensen zich niet realiseren is dat de bodemdaling in deltagebieden, ook in Nederland, maar bijvoorbeeld Indonesië nog veel sneller. Dat dat een grotere uitdaging is dan de zeespiegelrijzing. Die natuurlijk ook belangrijk is. Maar we pompen met ons allen in de polders. Onze bodem steeds lager en lager.

Een heel andere uitdaging is om voldoende goeie mensen te krijgen. We hebben de watersector, die groeit in zijn totaliteit. En er gaan mensen met pensioen, die moeten vervangen worden. Maar de hoeveelheid werk neemt nog toe. En we dus nieuwe jonge medewerkers die eigenlijk wat ik altijd noem, een punaiseprofiel hebben. Die zin hebben om zich goed in een vak te verdiepen, maar tegelijkertijd voldoende breed zijn om te kunnen samenwerken met de ecologen, met energie mensen, met logistiek mensen. En toch hun water vakgebied goed beheersen. Dat is een echte uitdaging. En ik hoop dat we weer veel nieuwe leerlingen voor de watersector kiezen.

Interessant voor u:

Opleiding Actueel inzicht in waterbeheer- en beleid

Op 1 november 2018 start de 5-daagse opleiding Actueel inzicht in waterbeheer en -beleid.
Bent u benieuwd naar het programma van deze opleiding?
Bekijk het programma

Cursus Waterwetgeving

Op 12 maart 2019 gaat de nieuwe editie van de cursus Waterwetegeving van start.
Wilt u meer weten over deze cursus?
Bekijk het programma

Over redactie

Bekijk ook

Hoe verwerk je verschillende soorten afval?

Mensen produceren een enorme hoeveelheid afval, in 2020 gemiddeld 521 kilogram per persoon. Diverse afvalstromen …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *