Home » Milieu & RO » Milieu » Actuele ontwikkelingen wet- en regelgeving afvalsector

Actuele ontwikkelingen wet- en regelgeving afvalsector

In de aanloop naar de opleiding afval / grondstoffenmanagement interviewden we Ron Laan,  partner/advocaat, Van Diepen Van der Kroef advocaten. We vroegen hem o.a. naar de actuele ontwikkelingen en wet- en regelgeving in de afvalsector. Ron is docent bij de opleiding Opleiding Afval/Grondstoffen management. Hier vertelt hij u alles over de wet- en regelgeving binnen de afvalsector.

Actuele ontwikkelingen afvalsector

Wat zijn de actuele ontwikkelingen binnen de afvalsector?

Een invloedrijke ontwikkeling is de uitspraak die het Europese Hof van Justitie eind 2013 over het begrip afval heeft gedaan. Het is een zaak over dieselolie die niet meer aan de juiste specificaties voldeed na een transport over water. Die oliestroom ging terug naar de verkoper tegen betaling van de koopprijs. Dat leverde de vraag op of de oliestroom inmiddels ook als afvalstof moet worden gezien. De Europese rechter vindt van niet als deze retourzending in de contractuele relatie tussen verkoper en koper plaatsvindt. In bredere zin betekent deze rechtspraak dat het afvalbegrip toch wat minder ruim geworden is.

Andere thema’s, maar dit speelt al enige tijd, de inzet van afvalstof als grondstof of energie alsmede de inbedding van het afvalbeleid in het concept van de circulaire economie.

Nieuwe uitdagingen

Wat zijn de nieuwe uitdagingen van de huidige medewerkers van bestuursorganen en afvalbedrijven op dit gebied?

Ik vind de nieuwe uitdaging dat overheid en bedrijfsleven hun verschillen van inzicht moeten willen overbruggen. De overheid moet oog hebben voor de vaak goede bedoelingen van de bedrijven op het gebied van nuttige toepassing en verwijdering van afvalstoffen en de bedrijven moeten begrijpen dat op hun activiteiten streng wordt toegezien door de overheid.

Wet- en regelgeving afvalsector

Welke wet- en regelgeving is van belang binnen de afvalsector?

Afvalwetgeving is voor het overgrote deel internationaal. Vooral Europese wetten zijn er veel. Veel wettelijke bepalingen in Nederland zijn ook weer terug te voeren op deze Europese wetten.

En waarom is het zo belangrijk om op de hoogte te zijn van alle (nieuwe) wet- en regelgeving?

Het gaat niet alleen om wetten en het beleid. Het gaat ook om de rechtspraak. De wettelijke normen laten in de afvalsector nog teveel ruimte voor discussie. Door goed naar beslissingen van rechters te kijken kun je beter en sneller tot oplossingen en inzichten komen.

Opleiding Afval /Grondstoffenmanagement

Wat leren de cursisten tijdens de opleiding Afval/Grondstoffenmanagement  (hoe komen de actualiteiten terug in de opleiding) en met welke praktische handvatten gaan zij naar huis?

Cursisten krijgen inzicht in de ratio en systematiek van de afvalwetgeving. Hierdoor zullen ze vragen en geschillen beter kunnen beantwoorden. Je hoeft niet alles uit je hoofd te weten, maar je moet wel begrijpen hoe de wetgeving in elkaar steekt en waarom de overheid en bedrijven vaak van mening kunnen verschillen over de inhoud en reikwijdte van de afvalwetgeving.

Meer weten?

Wilt u ook inzicht in de belangrijkste wet- en regelgeving voor bedrijven en overheden die zich bezighouden met het bewerken of verwerken van afvalstoffen? Bekijk de opleiding Opleiding Afval/Grondstoffen management.

Bekijk het programma

Over sbo

sbo
Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

Minder herrie met de Omgevingswet?

Voor de komende Omgevingswet worden grenswaarden voor geluid heroverwogen, ook voor piekniveaus door industriële activiteiten. …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *