Belangrijkste wijzigingen van de nieuwe Omgevingswet

De nieuwe wijzingen van de Omgevingswet zijn bekend! Hieronder zijn de nieuwste ontwikkeling weergegeven (bron: gemeente.nu):

  •  Het bestemmingsplan wordt een omgevingsplan, waarin meer randvoorwaarden mogelijk zijn.
  • De bestuurlijke afwegingsruimte voor milieunormen wordt ruimer.
  • Door de Omgevingswet verschuift de normstelling naar het niveau van de Algemene Maatregel van Bestuur, waarin per sector een basisnorm wordt gegeven.
  • Er komen twee (juridische) mogelijkheden bij tot het faciliteren van projecten.
  • Het gaat om het  inpassen in het omgevingsplan en de mogelijkheid af te wijken van de omgevingsvergunning.
  • Een grondexploitatieplan kan facultatief worden gemaakt.
  • Gebiedsgerichte elementen (visie, beheerplan en vergunning) van het wetsontwerp Wet natuur worden opgenomen in het wetsontwerp van de Omgevingswet.

Pijnpunt was het vervangen van het bestemmingsplan voor de omgevingsverordening. Op dit punt is dus een compromis bereikt met het omgevingsplan. Met het ingaan van de Omgevingswet worden alle bestemmingsplannen vanzelf omgevingsplannen, zonder extra werk voor gemeenten.


Al deze ontwikkelingen worden uitgebreid toegelicht in de 5-daagse opleiding Omgevingsrecht

Over Layla Orsouw

Bekijk ook

Prinsjesdag 2020

Vandaag is het de 3e dinsdag in september en dat betekent: Prinsjesdag. Wat staat er …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *