Wanneer treedt de Omgevingswet in werking?

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is al vijf keer uitgesteld. De Eerste Kamer ging in 2016 al akkoord met de wetgeving, maar deze is nog niet in werking getreden. Minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening stelt dat de Omgevingswet per 1 januari 2024 ingevoerd wordt. De digitale benodigdheden zijn namelijk eindelijk gereed en als voldoende beoordeeld. Waarom is er voor deze datum gekozen?

Zekerheid omtrent de inwerkingtreding van de Omgevingswet

Het is cruciaal om zo vroeg mogelijk antwoord te geven op de vraag: “wanneer treedt de Omgevingswet in werking?”. Het stelt betrokkenen namelijk in staat om nieuwe werkprocessen omtrent planvorming en vergunningverlening in te richten. Het bedrijfsleven vroeg hiervoor minstens zes maanden tussen de vaststelling van de definitieve invoeringsdatum en de daadwerkelijke invoering. De definitieve datum van 1 januari 2024 doet recht aan deze vraag, waardoor stakeholders een zorgvuldige inwerkingtreding kunnen garanderen.

Intensieve testen over de technische gereedheid

De invoering van de Omgevingswet liet op zich wachten omdat het nog niet voldeed aan onderliggende technologische eisen. Het systeem is nu beoordeeld en gevalideerd door een externe partij, waardoor techniek niet langer een blokkade is voor de invoering. Het Koninklijk Besluit om de Omgevingswet per 1 januari 2024 in werking te laten treden, is dan ook in gang gezet. Het Rijk, medeoverheden en het bedrijfsleven zijn het stuk voor stuk eens met deze beslissing.

Belang van de Omgevingswet

De Omgevingswet is belangrijk voor woningbouw, infrastructuur, landbouw, natuur en klimaat. Het bundelt namelijk 26 wetten in één. Het doel hiermee is om procedures, bijvoorbeeld omtrent vergunningverlening, te stroomlijnen. Hiervoor komt er één digitaal loket waar consumenten en het bedrijfsleven controleren welke wet- en regelgeving van toepassing is en of het nodig is om een vergunning aan te vragen. Integrale besluitvorming is hierdoor makkelijker, waardoor consumenten en bedrijven minder regeldruk ervaren.

Ontwikkel inzicht in wet- en regelgeving

De Omgevingswet is complex en biedt zowel kansen als uitdagingen voor bedrijven en overheden. De inwerkingtreding op 1 januari 2024 maakt het van cruciaal belang om nu kennis op te doen over de nieuwe wetgeving. Wil jij inzicht krijgen in de wet- en regelgeving en de toepassing ervan in de praktijk? Meld je dan aan voor de opleiding Milieu in de Omgevingswet van SBO! Deze opleiding is ook volledig op maat mogelijk. Tijdens een Incompany-traject werk jij samen met collega’s concreet aan jullie praktijksituatie. Bespreek de mogelijkheden met ons!

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Nieuwe regels omtrent geluid binnen de Omgevingswet

De regels omtrent het beheersen van geluid zijn veranderd onder de nieuwe Omgevingswet. Het doel …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *