De Waterwet

Meer dan zomaar een nieuwe wet

Artikel door: Peter de Putter, directeur Sterk Consulting

In deze bijdrage schets ik allereerst de hoofdlijnen van de Waterwet, waarbij de nadruk ligt op de nieuwe elementen. Diverse auteurs hebben al een uitvoeriger algemeen beeld van de wet geschetst. Om die reden kies ik daar hier niet voor.

Voor dit artikel ga ik vervolgens uitvoerig in op de voor de praktijk zo belangrijke en nieuwe integrale watervergunning. Dat de Waterwet vooral ook een samenwerkingswet genoemd kan worden, niet in de laatste plaats waar het juist de vergunningverlening betreft, is eveneens van belang voor de uitvoeringspraktijk.

Op dit eerder organisatorische dan juridische aspect ga ik dan ook nader in. Mijn verhaal wordt afgerond met een aantal conclusies.

Bekijk het artikel

Over

Bekijk ook

Stikstofwet gaat in per 1 juli 2021

Bron: aanpakstikstof.nl Vandaag is het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering in het Staatsblad gepubliceerd. Dit besluit en …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.