Jurisprudentie Waterwet

De Waterwet is alweer enige tijd in werking. Mede daarom vond Simon Handgraaf, adviseur omgevingsrecht mede eigenaar van Colibri Advies, het hoog tijd voor een jurisprudentieoverzicht.

Conclusies

Nieuwe toetsingskader

Het nieuwe, integrale toetsingskader van deze wet levert vooralsnog geen problemen op. Het oude toetsingskader van de Wvo wordt in ieder geval naadloos ingepast in de doelstellingen van artikel 2.1 Wtw, en de bestuursrechter heeft er ook geen moeite mee het toch al ruime toetsingskader ogenschijnlijk nog iets op te rekken.

Kwaliteitseisen

De vrees dat vaststelling van milieukwaliteitseisen ter uitwerking van de Kaderrichtlijn water tot vergelijkbare taferelen zou leiden als die rond luchtkwaliteitseisen, is niet bewaarheid. Het aantal uitspraken waarin een beroep wordt gedaan op de Europese waterkwaliteitseisen is bijna teleurstellend laag. Tot nu toe is slechts één keer met succes aangevoerd dat een besluit zich niet goed met de eisen krachtens de Kaderrichtlijn water verhoudt. De belangrijkste conclusie op basis van de eerste uitspraken rond het Bkmw is dat de gekozen implementatie van het vereiste van geen achteruitgang – een verslechtering van de waterkwaliteit binnen de toestandsklasse is acceptabel – stand lijkt te houden.

Invoering Waterwet

Het overgangsrecht van de Invoeringswet Waterwet heeft tot enkele uitspraken geleid, met name over de bevoegdheid van de Afdeling bij ambtshalve besluiten en handhavingsbesluiten. Het is, gezien de verstreken  tijd sinds de inwerkingtreding van de Waterwet, niet te verwachten dat daaraan nog veel uitspraken zullen worden toegevoegd. Hoewel de relevantie voor de huidige praktijk van het waterbeheer dus gering is, zijn er voor toekomstige ingrijpende wetswijzigingen – zoals wellicht de Omgevingswet – wel interessante lessen uit te trekken. Het ligt bijvoorbeeld in de rede om het overgangsrecht voor handhavingsbesluiten op dezelfde wijze te formuleren als dat voor besluiten op aanvraag: het oude recht blijft van toepassing totdat het besluit onherroepelijk is. Dit voorkomt problemen met betrekking tot de bevoegdheid van de rechter (voor zover daarin wijzigingen optreden) en met betrekking tot de bevoegdheid van bestuursorganen om, na de wetswijziging, te beslissen op een eerder ingediend bezwaar.

Bekijk het artikel

 

Meer informatie?

Simon Handgraaf is één van de docenten tijdens de opleiding Water Management. Hij gaat o.a. in op de waterwetgeving in de praktijk.

Over

Bekijk ook

Eerste opleiding over Circulaire Economie met topdocenten

‘Geld verdienen, maar dan niet over de rug van de aarde’ “Een circulaire economie is …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.