omgevingswet

Omgevingswet: Nu al eenvoudig beter

Alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving worden gebundeld. Dat is de nieuwe Omgevingswet. Volgens de overheid moet het eenvoudiger, efficiënter en beter. Procedures mogen niet eindeloos meer duren, maar moeten korter en niet alles moet bij voorbaat worden dichtgetimmerd.

Als je puur naar de cijfers kijkt, gaat dat lukken. In de oude situatie zagen die er zo uit:

  • 26 wetten, 4700 artikelen
  • 120 Algemene Maatregelen van Bestuur
  • 120 Ministeriële regelingen

In de nieuwe Omgevingswet is dat allemaal veel minder geworden:

  • 1 wet, 349 artikelen
  • 4 Algemene Maatregelen van Bestuur
  • 10 Ministeriële Regelingen

Met de vereenvoudiging wil de overheid meer ruimte bieden voor duurzame ontwikkeling. Verouderde regels zijn geschrapt, waardoor nieuwe innovatieve ontwikkelingen niet meer belemmerd worden. Dat moet bijdragen aan een duurzame samenleving. Daarbij biedt de nieuwe Omgevingswet ruimte voor regionale verschillen. In de wet is ruimte voor maatwerk door gemeenten en provincies opgenomen.

De kern van de wet wordt gevormd door verschillende instrumenten. Het eerste instrument is de omgevingsvisie. Een samenhangend strategisch plan voor de leefomgeving. Provincies zijn, net als het Rijk, verplicht om zo’n visie op te stellen. Gemeentes zijn daartoe niet verplicht, maar het wordt wel aangeraden.

Daarnaast zet de overheid in op het verbeteren van de programma’s die het beheer, gebruik, ontwikkeling en bescherming van de leefomgeving regelen. Doelen die gesteld worden kunnen daardoor beter worden behaald.

Andere instrumenten die het Rijk als speerpunt van de Omgevingswet heeft gemaakt zijn:

  • Decentrale regelgeving: Regelgeving moet decentraal zijn en in 1 gebiedsdekkende regeling staan.
  • Algemene Regelgeving: algemene regelgeving is handig, omdat burgers en bedrijven dan maar 1 keer toestemming hoeven te vragen als ze iets willen realiseren. Binnen de regels is ruimte voor (regionaal) maatwerk, om als het nodig is flexibiliteit te bieden.
  • Omgevingsvergunning: Met de omgevingsvergunning wordt vooraf getoetst of een initiatief mag. Die toets is zo eenvoudig mogelijk. Daardoor duren de procedures minder lang. Doel is om initiatiefnemers via 1 loket en 1 aanvraag duidelijkheid te geven.
  • Projectbesluit: Het projectbesluit biedt een uniforme procedure voor besluitvorming voor ingewikkelde projecten die onder verantwoordelijkheid of Rijk of Provincie vallen. Ook het projectbesluit moeten zorgen voor een snellere procedure, het projectbesluit kan in de plaats van een omgevingsvergunning komen.

De Overheid zet met de Omgevingswet dus in op snellere en effectievere dienstverlening. Desondanks geeft het Rijk aan dat dit niet van de ene op de andere dag gerealiseerd is. Het Rijk verwacht dat het nog een aantal jaren duurt voordat alle regelingen en meetinstrumenten zo zijn ingericht dat er snel en effectief mee gewerkt kan worden.

Het besluit van de Omgevingswet is dus een goed besluit. Eenvoudigere regelgeving is goed voor burgers en ondernemers, zeker als dat gekoppeld wordt aan snellere procedures. Het is alleen afwachten hoe snel die veranderingen bij het Rijk ingezet worden. Om ook dat proces te tackelen wordt nu al gewerkt in de geest van Omgevingswet, zo schrijft de Rijksoverheid. Verschillende gemeenten, provincies en waterschappen werken nu samen met burgers en bedrijven onder de noemer ‘Nu al eenvoudiger beter’.

Meer weten over het complexe Omgevingsrecht? 

De opleiding Omgevingsrecht geeft u in slechts 5 dagen tijd alle benodigde kennis van het complexe omgevingsrecht. Na de opleiding bent u volledig op de hoogte van het gehele stelsel van het omgevingsrecht, de aanpak van de Omgevingswet en heeft u inzicht in de stroom van wetswijzigingen.

Bekijk het programma van de Opleiding Omgevingsrecht

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

Prinsjesdag 2020

Vandaag is het de 3e dinsdag in september en dat betekent: Prinsjesdag. Wat staat er …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *