Uitdagingen op het gebied van waterveiligheid

 

Voor welke uitdagingen op het gebied van waterveiligheid staan we? Van welke projecten (uit het buitenland) kunnen wij in Nederland iets leren en misschien nog wel belangrijker: hoe ziet de toekomst van de watersector eruit?

Wij vroegen het Henk Jan Verhagen, universitair hoofddocent waterbouwkunde aan de Technische Universiteit Delft. Daar is hij verantwoordelijk voor vakken als Kust- en Oeverwerken, ontwerpen van Havendammen en Integraal Kustbeheer. Daarnaast is hij betrokken bij een aantal onderzoeksprojecten, waaronder het project ComCoast.

Voor welke uitdaging (op het gebied van waterveiligheid) staan we de komende jaren?

De grootste uitdaging op het gebied van waterveiligheid is het vinden van ruimte om waterkerende constructies te maken. Omdat wij steeds meer geïnvesteerd hebben in ons laagland moet het beveiligingsniveau omhoog. Tegelijkertijd nemen de belastingen toe (door zeespiegelstijging, grotere rivierafvoer en toename regenintensiteit). Op zich hoeft dat technisch geen probleem te zijn, ware het niet dat voor eenvoudige technische oplossingen geen plaats is. Er moeten dus oplossingen gezocht worden die hetzelfde effect hebben, maar minder ruimtebeslag eisen (of het ruimtegebruik delen), de multifunctionele waterkeringen.

Welke gevolgen heeft klimaatverandering op onze technologie?

Klimaatverandering is niet goed te kwantificeren. We weten dat het klimaat veranderd, maar niet in welke mate precies. We moeten dus werken naar flexibele oplossingen die we regelmatig kunnen aanpassen aan de (nu nog onbekende) veranderingen in het klimaat. Dus heel duidelijk niet meer bouwen voor de eeuwigheid. Onze technologie moet zich daaraan aanpassen.

Zijn er ontwikkelingen in het buitenland gaande (of reeds uitgevoerd) waar wij van kunnen leren. Zo ja, welke?

Omdat het veiligheidsniveau in het buitenland veel lager is dan bij ons, gaat het daar veel vaker fout.  En de beste manier om iets te leren is door fouten te analyseren. Het is dus voor ons van het grootste belang om goed te onderzoeken wat er precies in het buitenland fout gaat. Op die manier kunnen we leren hoe we onze eigen waterveiligheid goed kunnen vergroten zonder de verkeerde dingen te doen.

Hoe ziet u de toekomst van de watersector?

Water is van levensbelang, water is hernieuwbaar, maar we moeten er wel goed mee om gaan.

 

Meer weten?

Henk Jan Verhagen is één van de docenten tijdens de opleiding Watermanagement. Tijdens de opleiding gaat hij o.a. dieper in op het thema waterveiligheid.

 

Over

Bekijk ook

Wanneer treedt de Omgevingswet in werking?

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is al vijf keer uitgesteld. De Eerste Kamer ging in …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *