beleidsmedewerker

Interview met Peter de Putter, uitdagingen binnen de watersector

Voor welke uitdagingen staat men binnen de watersector? Van welke projecten (uit het buitenland) kunnen wij in Nederland iets leren en misschien nog wel belangrijker: hoe ziet de toekomst van de watersector eruit?

Wij vroegen het Peter de Putter, Directeur Sterk Consulting. Peter is deskundig op het gebied van waterstaatsrecht en omgevingsrecht. In de praktijk is hij vooral bezig met de uitvoering van strategische, beleidsmatige en bestuurlijk-juridische adviesopdrachten op het gebied van water en ruimtelijke ordening. Hij is gespecialiseerd in wet- en regelgeving rondom het stedelijke waterbeheer.

Wat zijn de grootste uitdagingen binnen de watersector?

“Op het gebied van water en ro mag veel worden verwacht van het Deltaprogramma, in het bijzonder het deelprogramma Nieuwbouw en Herstructurering. Gegeven de klimaatontwikkeling en bijvoorbeeld de verdergaande bodemdaling wordt het alleen maar belangrijker het waterbelang een leidende rol te geven bij het ordenen en inrichten van de openbare ruimte.”

Zijn er ontwikkelingen in het buitenland gaande (of reeds uitgevoerd) waar wij van kunnen leren. Zo ja, welke?

“De perceptie van veiligheid is in het buitenland anders dan het altijd op zeker spelende Nederland. Waar wij vooral investeren om schade zoveel mogelijk te voorkomen, kenmerken zich veel andere landen door het veel meer accepteren van wateroverlast en schade. In Amerika en bijvoorbeeld ook Bangladesh is het vrij normaal veel hogere risico’s te accepteren.” 

Hoe ziet u de toekomst van de watersector?

“Water zal een veel grotere rol krijgen in de ruimtelijke ordening dan nu nog het geval is. Voor bestuurders van met name provincies en gemeenten gaat er heel wat veranderen. Men zal meer en meer langere-termijn beslissingen moeten nemen opdat men niet zelf wordt afgerekend op kortzichtige en onzorgvuldige besluitvorming.”

Praktijkcase (aan bod tijdens de opleiding)

“Bewoners in een nieuwbouwwijk ondervinden al jaren, vanaf het moment dat zij rond 2006 hun woning betrokken, wateroverlast. Natte kruipruimten, en tuinen en paden zijn het gevolg. De oorzaak is dat hemelwater niet voldoende wordt afgevoerd. Ondanks diverse signalen van de bewoners, heeft de gemeente nog niets gedaan om met de betrokken bewoners te overleggen, laat staan maatregelen te nemen. De vraag is natuurlijk of de gemeente wel iets moet doen. Is dit geen zaak van de bewoners zelf? Iedereen is toch op zijn eigen perceel zelf verantwoordelijk? En kruipruimtes hoeven toch op grond van de bouwregelgeving niet waterdicht te zijn? Hoe erg is eigenlijk dat er natte tuinen zijn? Kwestie van goede planten, struiken en boem kiezen! In dit geval verdient de gemeente lof voor het wijzen op de eigen verantwoordelijkheid van de bewoners! Of zit de zaak toch anders in elkaar? Had de gemeente toch wat moeten doen? Zo ja, wat dan? En wat heeft deze echte praktijkcasus te maken met ruimtelijke ordening?”

 

Meer weten?

Peter de Putter is één van de docenten tijdens de opleiding Watermanagement. Daar zal o.a. bovenstaand thema uitgebreid aan bod komen.

Over

Bekijk ook

Eerste opleiding over Circulaire Economie met topdocenten

‘Geld verdienen, maar dan niet over de rug van de aarde’ “Een circulaire economie is …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.