Visie op Watermanagement

De afgelopen jaren is er veel veranderd binnen het waterbeheer in Nederland. In de regelgeving, maar ook in verantwoordelijkheden en taakverdeling. Wij vroegen de docenten van de Opleiding Watermanagement naar hun visie op deze ontwikkelingen en wat cursisten kunnen verwachten tijdens deze opleiding.

Met welke nieuwe technieken en ontwikkelingen moeten we de komende jaren rekening houden binnen de watersector?

Henk Jan Verhagen, universitair hoofddocent waterbouwkunde aan de Technische Universiteit Delft:

Dit jaar zijn de door de Deltacommissaris voorbereide Deltabeslissingen door de regering overgenomen en aan de Tweede Kamer ter goedkeuring voorgedragen. De verwachting is dat de Kamer in grote lijnen hiermee akkoord zal gaan. Dit impliceert een nieuwe kijk op veiligheid tegen overstromingen. Deze nieuwe kijk heeft grote implicaties voor hoe we met onze waterkeringen omgaan.

Luuk Rietveld, hoogleraar Stedelijke Watercyclus:

In het kader van het bestuursakkoord water zullen gemeenten, waterschappen en waterleidingbedrijven meer moeten gaan samenwerken om de kosten te drukken, de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen en de kwetsbaarheid van het systeem te verminderen. Daarvoor zijn innovatieve organisaties, concepten en technologieën noodzakelijk om de watersector efficiënter in te richten.

Jan Willem Bronkhorst, adviseur waterbeheer en hydrologie bij Grontmij:

De komende jaren kunnen we binnen de watersector rekening houden met de volgende ontwikkelingen, namelijk dat er meer data verkregen zal worden via de smartphone en dat specifieke apps ontwikkeld worden voor het waterbeheer. Daarnaast komt er wellicht een landelijke registratie van de basisgegevens, waaronder grond opbouw, meteorologie e.d., voor modelbouw.

Marian Booltink, adviseur waterbeheer en ruimtelijke ordening bij Grontmij:

We zien dat de calamiteitenzorg, dus de 3e laag van de meerlaagsveiligheid, zich aan het ontwikkelen is. 

Welke 3 tips zou u mee willen geven aan de cursisten die de Opleiding Watermanagement gaan volgen?

Henk Jan Verhagen:

Een belangrijke tip voor de cursisten is om vooral veel vragen te stellen tijdens de cursus en discussies te starten. Deze opleiding gaat niet over feitenkennis, maar over het begrijpen hoe wij met ons watersysteem omgaan.

Luuk Rietveld:

Wees kritisch naar uw eigen functioneren (en het functioneren van de afdeling/organisatie), sta open voor nieuwe ontwikkelingen. Probeer daarnaast te denken aan het collectieve belang en kijk daarbij over de grenzen van de eigen organisatie.

Jan Willem Bronkhorst:

Volg het volledige programma en stel vragen.

Marian Booltink:

Dit is dé cursus waar u in 5 of 7 dagen een volledig overzicht in watermanagement krijgt.  

Dit leren de cursisten van mij tijdens de Opleiding Watermanagement

Henk Jan Verhagen:

In de cursus Watermanagement leren de cursisten van mij hoe wij proberen om Nederland ook in de verre toekomst bewoonbaar te houden en te beschermen tegen wateroverlast

Luuk Rietveld:

De cursisten krijgen inzicht in het technisch functioneren van de stedelijke watercyclus en krijgen een overzicht over de nieuwe technologische ontwikkelingen die zouden kunnen leiden tot een efficiëntere stedelijke watercyclus.

Jan Willem Bronkhorst:

Ik bied een instap in de waterwereld, waarin u wegwijs wordt gemaakt op de hoofdlijnen van het waterbeheer. U leert de relaties tussen atmosfeer, bodem en water, hoe de Nederlandse watersystemen werken en hoe het beheer is georganiseerd. 

Opleiding Watermanagement

Bovenstaande docenten verzorgen de opleiding Watermanagement. Deze opleiding start op 9 april a.s. te Utrecht. In vijf dagen krijgt u op interactieve wijze alle kennis over de meest actuele vraagstukken in de watersector. Dé waterexperts in Nederland geven u inhoud en handvatten waarmee u in de praktijk direct aan de slag kunt. 

Meer informatie over het programma en de docenten vindt u op de website van Opleiding Watermanagement.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Nieuwe regels omtrent geluid binnen de Omgevingswet

De regels omtrent het beheersen van geluid zijn veranderd onder de nieuwe Omgevingswet. Het doel …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *