Waterhuishoudplan Rijnenburg

In het plangebied Rijnenburg, gelegen ten zuidoosten van Utrecht, wil de gemeente een woongebied ontwikkelen. Een mooi en bijzonder gebied om te wonen, werken en recreëren. Groen en waterrijk, met een grote diversiteit aan mensen en woningen. In een landelijke sfeer van ruimte en rust. Dat is wat gemeente Utrecht voor ogen heeft met Rijnenburg. Deze visie en aanhangende ambities zijn vastgelegd in de Structuurvisie Rijnenburg die op 18 februari 2010 door de gemeenteraad van Utrecht is goedgekeurd. In diverse deelonderzoeken binnen de thema’s Klimaat/ Duurzaamheid, Stedenbouw/Programma en Bouwvoorbereiding/Ondergrond is in 2010 gewerkt aan een inhoudelijke uitwerking van deze ambities, zie Figuur 1. Dit heeft nu geresulteerd in een ambtelijk voorstel voor mogelijke aanpassingen: Werkboek 1.1. Een van de deelonderzoeken betreft het Waterhuishoudplan Rijnenburg.

Lees het complete artikel

Meer weten?

Tijdens de opleiding Watermanagement gebruikt Ir Henk Jan Verhagen, Universitair hoofddocent waterbouwkunde, dit project als case voor de werkgroepen: ontwerpen met water(spelers).

Over

Bekijk ook

Wanneer treedt de Omgevingswet in werking?

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is al vijf keer uitgesteld. De Eerste Kamer ging in …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *