Minder herrie met de Omgevingswet?

Voor de komende Omgevingswet worden grenswaarden voor geluid heroverwogen, ook voor piekniveaus door industriële activiteiten. Het doel is daarbij hinder in algemene zin, schrikreacties en slaapverstoring te vermijden. Uitgaande van het karakter van piekniveaus, de wijze waarop diverse landen met dergelijke piekniveaus omgaan en resultaten van literatuuronderzoek betreffende dosis-effect-relaties zijn nieuwe piekgeluidgrenswaarden voor de Omgevingswet voorgesteld.

Industriële piekniveaus, denk aan laadactiviteiten, hameren, slijpen, verschillen qua aard en omvang van piekniveaus van bijvoorbeeld weg- en railverkeer (waarvoor geen piekgeluidgrenswaarden gelden). Dat vraagt qua hinderbeleving en dus wettelijke grenswaarden om nadere aandacht. In dit artikel: 2018 blad Geluid GELUID1801-artikel Granneman en De Beer geschreven door Jan Granneman en Eugène de Beer worden voorbeelden van piekgeluidvoorschriften in diverse landen beschreven, die kenmerkend zijn voor de verschillende wijzen waarop daarmee wordt omgegaan.

Jan Granneman is docent in de SBO opleiding Milieurecht en heeft jarenlange advieservaring inzake omgevingsgeluid voor een diversiteit aan opdrachtgevers. Hij is lid van Stuurgroep geluid van VNO-NCW, en van een werkgroep Swung II voor wijziging van de Wet geluidhinder.

Verdiep uw kennis in het Milieurecht. Met de opleiding Milieurecht krijgt u in 5 dagen inzicht in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

Regeling spoedaanpak stikstof voor bouw en infrastructuur

Op 20 december 2019 werd de concept-Regeling spoedaanpak stikstof bouw en infrastructuur ter consultatie voorgelegd. Iedereen …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *