Home » Milieu & RO » Milieu » Nederlands water wordt schoner maar staat voor uitdagingen

Nederlands water wordt schoner maar staat voor uitdagingen

Uit een recent rapport van het European Environmental Agency (EEA) blijkt dat slechts 40% van het Europese water ecologisch gezien gezond is. Een groot deel voldoet niet aan de minimumeisen. Vooral vervuiling, dammen en het onttrekken van te veel water vormen bedreigingen op lange termijn.

Het rapport laat de scores van de lidstaten zien. Veel Midden-Europese landen, waaronder Nederland, scoren slecht in het rapport door een hoge bevolkingsdichtheid en intensieve landbouw.

Volgens het rapport is de kwaliteit van Europees water wel beter geworden. Dat is in het bijzonder te danken aan betere zuivering van afvalwater en een mindering in het gebruik van schadelijk stoffen op landbouwgrond.

Europese waterwetgeving heeft ervoor gezorgd dat de kwaliteit van het water stapsgewijs beter wordt. Echter moet er nog veel meer gebeuren om de kwaliteit van alle wateren te verbeteren. Het onderzoek gaf aan dat Noordelijk Scandinavië, Schotland, Estland, Slowakije en Roemenië waterlichamen hebben die vanuit ecologisch oogpunt gezond zijn.

Lees het uitgebreide rapport

Cursus Waterwetgeving

Wilt u meer kennis opdoen over waterrecht? De cursus Waterwetgeving helpt u hierbij.
Op 12 maart 2019 gaat de 5e editie van de cursus Waterwetgeving van start.

Bezoek de website

Over sbo

sbo
Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

Minder herrie met de Omgevingswet?

Voor de komende Omgevingswet worden grenswaarden voor geluid heroverwogen, ook voor piekniveaus door industriële activiteiten. …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *