De stad van de toekomst en mobiliteit: kansen en bedreigingen

In 2050 zal ongeveer driekwart van de bevolking in de stad wonen. Deze ontwikkeling brengt kansen maar ook (nieuwe) bedreigingen met zich mee. Hoe waarborgt u de mobiliteit van uw stad (nu en in de toekomst)? Aan het woord zijn twee experts.

Gezondheid als duurzaam stedelijk belang

“Ondanks de verstedelijking en de hoge automobiliteitsdruk is het milieu behoorlijk wat schoner en gezonder geworden in verschillende steden. Maar we zijn er nog lang niet, er liggen meerdere opgaven om onze gezondheid verder te beschermen. Wat betekent ‘de gezonde stad’? Een plek waar we lang, gezond, sociaal en zelfstandig samenleven, in een schone, duurzame en economische welvarende regio. Dat vraagt niet alleen om beleid en plannen gericht op het beperken van gezondheidsschade maar ook om actie gericht op het juist bevorderen van gezondheid en welzijn. Hiervoor zou je een ‘Healthy City Deal’ kunnen sluiten tussen betrokken partijen: dat wil zeggen samenwerken om gezondheid en welzijn meer als belang mee te nemen in stedelijke (her)ontwikkeling. Samen met overheden, investeerders, organisaties, kennisinstellingen en burgers de handen ineen slaan om strategische plannen concreet uit te werken naar de praktijk. Van denken naar doen! Met gezondheid als duurzaam stedelijk belang!”
Leendert van Bree, beleidsonderzoeker bij Planbureau voor de Leefomgeving en docent op de opleiding beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer.

De gevolgen van toenemende verstedelijking en economische ontwikkeling voor mobiliteitsgroei

De huidige trends en ontwikkelingen zijn van grote invloed op het gemeentelijke beleid, maar we weten nog niet precies hoe de toekomst eruit gaat zien”, aldus Henk Meurs. “Daarom pleit ik ervoor om samen met regionale overheden heldere toekomstbeelden te ontwikkelen die ons in staat stellen toekomstvast te investeren en de juiste beleidskeuzes te maken. De grootse veranderingen die op stapel staan nopen de overheid tot herbezinning van haar traditionele faciliterende rol richting een meer regisserende rol.”
“De toekomst is dichterbij dan je denkt”, waarschuwt Meurs. “Daarom moeten we er nu al over nadenken. De toenemende verstedelijking en de economische ontwikkeling vanuit stedelijke gebieden maakt het belang van de stad steeds groter. Dat heeft ook gevolgen voor de mobiliteitsgroei; als we niets doen gaat dat ten koste van de bereikbaarheid en ontstaan er steeds meer knelpunten”, aldus Henk Meurs. “Ook de technologische ontwikkelingen zijn van invloed op onze mobiliteit: ICT heeft hierin een steeds groter aandeel, zowel in als rondom de voertuigen, als in ons dagelijkse leven. Daarnaast is de verschuiving van bezit naar gebruik een ontwikkeling die onze aandacht verdient. We richten ons beleid nog vooral in op de fysieke leefomgeving, terwijl door het groeiende ICT-component de noodzaak van fysieke investeringen steeds verder afneemt. Ook zal in de toekomst een herziening van het belastingstelsel naar gebruikersbelastingen onontkoombaar zijn.”
Henk Meurs, hoogleraar Mobiliteit aan de Radboud Universiteit Nijmegen en docent op de opleiding beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer.

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Hoe kun je duurzame energie opwekken onder de Omgevingswet?

Het wordt erg lastig om de klimaatdoelstellingen van 2050 te halen. Politieke beleidsontwikkelingen zetten namelijk …

èèn Reactie

 1. Mike Bérénos

  Ik pleit al enkele jaren voor een studie waarin samenhangend geschetst worden:
  1. toekomstbeelden mens, maatschappij, samenleving en technologie. Dat mag gerust een horizon ver weg hebben, en out-of-the-box denken inhouden
  2. (op basis van het voorgaande) de consequenties voor het mobiliteitssysteem, veranderend vraag en aanbod
  3. welke typen vakprofessionals, met welke ”bagage”, toekomstig nodig zijn om te zorgen dat we nieuwe kansen, uitdagingen en het waarborgen van de mobiliteit in stad en omland aan kunnen.

  Dit is allemaal niet nieuw, andere domeinen (o.a. Bouwend Nederland, de hypotheekwereld -innovatie boost camp, 2014-) doen dit ook cq hebben dit al gedaan. Waarom ook niet voor mobiliteit? En wellicht hebben we al veel informatie hierover, maar nog niet netjes op een rijtje en niet voldoende geïmplementeerd; met het gevaar van goede partiële aanpakken die over een tijdje weer vergeten worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *