Home » Milieu & RO » Waarom woningcorporaties aan de slag moeten met BIM

Waarom woningcorporaties aan de slag moeten met BIM

De gemiddelde woningcorporatie heeft al snel duizenden VHE’s. De vastgoed informatie van deze VHE’s zijn in verschillende informatie pakketten opgeslagen. Doordat deze niet altijd voor iedereen binnen de corporatie toegankelijk zijn en dus niet actief worden beheerd is deze informatie niet altijd correct en actueel. Dit levert in de praktijk veel knelpunten op.

Voor steeds meer woningcorporaties is dit de voornaamste reden om de Vastgoed informatie te ‘verBIMmen’. BIM is hét Bouw Informatie Systeem waarin de corporatie op regie basis kan werken, beheren en onderhouden. Hierdoor is een goede digitale ontsluiting van actuele vastgoed informatie mogelijk.

Logische stap

Als de betreffende corporatie werkt met ketenintegratie en vraaggestuurd aanbesteden aan haar projecten, zowel bij nieuwbouw als bij groot onderhoud, is het werken met BIM systemen ook al vaak een standaard. Het is dus al vaak een logische stap om alle projecten in een standaard BIM structuur te zetten.

Ook bij grootschalige opnames is het raadzaam om de dan bezochte woningen en complexen meteen ook te ‘verBIMmen’. Ook worden er nu een aantal pilots binnen nieuwbouw projecten gedaan om de mogelijkheden te onderzoeken of de digitale gegevens uit BIM gekoppeld en ingelezen kunnen worden aan software met betrekking tot onderhoudsbegrotingen en dergelijke voor de lange termijn.

Meer informatie?

Bezoek het BIM Event op 10 december 2015. Het BIM Event staat in het teken van het toekomstbestendig maken van beheer en onderhoud binnen de overheid en nonprofit. Deze interactieve & informatieve dag wordt speciaal georganiseerd voor organisaties in de vakgebieden: infra, zorg, woningbouw en overheden (gemeente, provincie en het Rijk).

Over sbo

sbo
Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

Bodemverontreiniging: misschien toch in de BRO?

De internetconsultatie tweede tranche Wet basisregistratie ondergrond (BRO) van het ministerie van BZK herinnerende me …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *