Samenleven met de plaatselijke fauna in je nieuwe of gerenoveerde huis

Natuurinclusief bouwen, het bestaat alweer een tijdje. Het betekent dat er bij nieuwbouw en renovatie gekeken wordt of er mogelijkheden zijn om rekening te houden met de plaatselijke fauna. Denk hierbij aan nestkastjes voor vogels, insectenhotels of rust- en broedgelegenheden voor vleermuizen. Om dit mee te nemen in de bouwplannen wordt er bij voorbaat al voor gezorgd dat het bestaansrecht van deze (vaak beschermde) dier- en insectensoorten niet in het geding komt door de nieuwbouw.

De bouwsector verdiept zicht in de mogelijkheden om duurzamer te gaan werken, met circulaire en/of biobased projecten of met het hergebruik van materialen en grondstoffen. Ook flexibilisering van de functie van gebouwen komt ruimschoots voorbij. Er zijn nogal wat innovaties gaande in de sector. Wat niet vergeten mag worden is dat naast de toepassing van circulair en/of biobased bouwen de openbare ruimte ook mee dient te worden genomen. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld een woonwijk speelt dit een grote rol.

Natuurinclusief bouwen heeft dan ook als doel ervoor te zorgen dat de aanwezige biodiversiteit in stand wordt gehouden, in en om de te ontwikkelen projectlocatie. Het aanwezige ecosysteem blijft zo gehandhaafd en er komen meer opties om de biodiversiteit te vergroten. Op deze manier is er meer duurzame bescherming van populaties, welke zeker zal aansluiten bij de ambities binnen gemeentes en provincies waar de nieuwbouw plaatsvindt.

Natuurlijk zijn er regels die gevolgd moeten worden als het gaat om beschermde diersoorten zoals de vleermuis, de huismus of de gierzwaluw. Ben jij benieuwd naar de Natuurwet en regelgeving waar jij als woningcorporatie, aannemer of als gemeente rekening mee dient te houden bij nieuwe- en renovatieprojecten? Neem dan vooral een kijkje bij onze 2-daagse cursus Natuurwet- en regelgeving in de praktijk.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Hoe verwerk je verschillende soorten afval?

Mensen produceren een enorme hoeveelheid afval, in 2020 gemiddeld 521 kilogram per persoon. Diverse afvalstromen …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *