(Nieuwe) uitdagingen voor waterbeheerders

In aanloop naar de cursus Waterwetgeving interviewden we Mr. Peter de PutterDirecteur van Sterk Consulting. We vroegen hem o.a. de huidige ontwikkelingen in de omgevingswet en naar de uitdagingen van de waterbeheerders. Peter is actief op het gebied van strategische, beleidsmatige en bestuurlijk-juridische adviesopdrachten in het water- en omgevingsbeheer. Hij is gespecialiseerd in wet- en regelgeving rondom het stedelijke waterbeheer. Peter publiceert regelmatig over zijn vakgebied. Tevens is hij specifiek voor waterzaken Rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Wat is een belangrijke ontwikkeling binnen de afvalsector geweest en welke ontwikkelingen spelen er nog meer?

Een jurist heeft vaak de neiging naar ontwikkelingen in het recht te kijken. Dan springt natuurlijk de Omgevingswet eruit. Hierin komt straks (2018) zo’n beetje alles samen. Maar ondertussen wordt er bijvoorbeeld ook al gewerkt aan een nieuwe normeringsstelsel voor keringen. De Waterwet gaat hiervoor nog gewijzigd worden (2017). Verder valt er nieuw beleid en wetgeving te wachten voor de zogenoemde historische bodem- en grondwaterverontreinigingen. Als de meest ernstige gevallen zijn gesaneerd (2020), dan resteren de wat minder problematische gevallen. Een ontwikkeling die ik hier ook nog wel wil noemen is dat de relatie waterbeheer en ruimtelijke ordening alleen maar belangrijker wordt. Koppel hieraan gerust de wijze van bouwen en dan zie je dat ook in de regelgeving de relatie bestemmen-bouwen-beheren hechter gaat worden. In het kader van de Omgevingswet is hier ook wel oog voor.

Wat zijn de nieuwe uitdagingen van de huidige waterbeheerders?

Kijken we niet-juridisch – en zo hoort het te gaan: de regelgeving moet vooral ook de praktijk faciliteren – dan heeft de (stedelijk) waterbeheerder te maken met de ontwikkelingen van deze tijd: klimaatverandering, extremere regenbuien, grondwaterproblemen, droogte, bodemdaling, waterverontreiniging en al dan niet terecht klagende burgers die met wateroverlast te kampen hebben.

Waarom is het zo belangrijk om op de hoogte te zijn van alle (nieuwe) wet- en regelgeving in de watersector?

Het klinkt natuurlijk als een grote open garagedeur: maar je staat als overheid steviger in je schoenen als je weet wie in beginsel waarvoor verantwoordelijkheid draagt. Kennis geeft meer zekerheid, en dat is in deze tijd echt nodig. De media hebben in de regel altijd te doen met de klagende burger. Dat is natuurlijk prima als de burger terecht klaagt. Maar de andere kant is dat die klagende burger vaak geen eigen verantwoordelijkheid voor een waterprobleem wil aanvaarden. Door hem of haar duidelijk te maken hoe de wetgeving in elkaar zit en wat dat betekent voor de eigen portemonnee (het gaat tenslotte vaak om geld), hoef je als overheid dus lang niet altijd maar op kosten van de gehele gemeenschap maatregelen te nemen. Als de overheid niet doet wat moet, dan heeft de burger alle recht te klagen. Maar als hij zelf niet doet wat zou moeten, dan is het wel zo fijn als je hem dat met overtuiging kunt duidelijk maken.  

Kennis van het waterrecht, binnen het brede vakgebied “omgevingsrecht” is van cruciaal belang om het waterbeheer goed te kunnen uitvoeren. Zeker voor de nog wat minder ervaren professionals is het niet altijd even gemakkelijk de weg in het regelwoud te vinden. De cursus Waterwetgeving helpt hierbij. water splash on white background with reflection

Wat leren de cursisten tijdens de cursus Waterwetgeving (hoe komen de actualiteiten terug in de cursus) en met welke praktische handvatten gaan zij naar huis?

Kort gezegd:

  • De cursisten krijgen in 3 dagen een goed beeld van de belangrijkste waterwetgeving. In een notendop weet je na afloop zelf te vertellen hoe de taken en bevoegdheden van zowel burger als overheid zijn verdeeld. Wie staat er in beginsel aan de lat voor wat? Ben je daarna een expert? Nee, dat niet (dat kost jaren), maar je weet je weg wel te vinden.
  • De docenten doen hun best de samenhang met andere beleidsvelden te laten zien. Waterbeheer staat niet op zichzelf. We gaan dus ook in op bijvoorbeeld de relatie met ruimtelijke ordening, de wijze van bouwen en bodembeheer.
  • Je weet na de cursus Waterwetgeving ook wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn op juridisch vlak. Zo staat nu expliciet de Omgevingswet op de agenda. Die komt immers toch rap dichterbij.
  • En wil je nog eens wat nazoeken? Als cursist krijg je het boek: Nederlands waterrecht in Europese context van Herman Havekes en Marleen van Rijswick.

Meer informatie?

De cursus Waterwetgeving of de opleiding Actueel inzicht in waterbeheer- en beleid zorgen ervoor dat u volledig op de hoogte bent van alle actuele ontwikkelingen.

Bekijk het ons opleidingsaanbod op het gebied van water

Over Demi van der Pasch

Bekijk ook

Inwerkingtreding van de Omgevingswet: waren we er al klaar voor?

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is op 1 januari 2024 voltrokken. Het combineert 26 wetten …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *