Wat is de invloed van de Wet natuurbescherming op duurzame projecten?

Nederland is hard bezig om de omgeving te verduurzamen. De klimaatafspraken die in Parijs zijn gevormd vereisen verduurzaming van woningen. Zo blijkt de renovatie van huizen in relatie met de Wet natuurbescherming doorgaans regelmatig voor uitdagingen te zorgen. Renovatieprojecten stuiten op de Wet natuurbescherming wanneer beschermde dieren zich in te renoveren huizen bevinden. Het niet voldoen aan deze wet kan zorgen voor vertraging en overtredingen worden bestraft met hoge boetes.

Om belemmeringen te voorkomen dient op tijd te worden gestart met ecologisch onderzoek. Veel bedrijven overzien niet de intensiviteit van het natuuronderzoek. Zo kan een onderzoek naar beschermde diersoorten maanden duren. Vervolgens dienen maatregelen te worden genomen waaronder het aanvragen van een ontheffing.

De Wet Natuurbescherming legt focus op actieve soortbescherming. Dit houdt in dat het leefgebied – waar mogelijk – moet worden versterkt voor beschermde soorten. Daarvoor kan ecologisch onderzoek noodzakelijk zijn.

Hoe tijdsintensief is ecologisch onderzoek dan?
Een ecologisch onderzoek start met een ecologische quickscan van de locatie. Bij mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten kan nader onderzoek noodzakelijk zijn. Wanneer bijvoorbeeld de aanwezigheidsperiode van bepaalde soorten moet worden bepaald dient een planning worden gemaakt die gericht is op de juiste onderzoeksperiode. De tijdsduur van nader onderzoek is afhankelijk van verschillende aspecten en varieert van enkele weken tot een jaar.

Wanneer blijkt dat er beschermde soorten aanwezig zijn kan een ontheffing worden aangevraagd. Daarmee kan een project alsnog plaatsvinden maar dienen er aanpassingen worden gedaan die de beschermde soorten geen schade toebrengen.

Het werken volgens een realistische planning helpt om risico’s uit te sluiten. Weet u de meest actuele natuurwet- en regelgeving correct toe te passen?

De praktische opleiding Natuurwet- en regelgeving brengt u volledig op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen in het natuurbeschermingsrecht. U ontvangt concrete voorbeelden over de gevolgen van de wet- en regelgeving voor uw uitvoeringspraktijk.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Hoe verwerk je verschillende soorten afval?

Mensen produceren een enorme hoeveelheid afval, in 2020 gemiddeld 521 kilogram per persoon. Diverse afvalstromen …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *