Waterbeheer; hoe geven we richting aan ons water?

In een land als het onze is waterbeheer altijd een grote uitdaging. De kwaliteit van ons water moet altijd hoog zijn. We moeten ons blijvend wapenen tegen mogelijk wateroverlast en wat als we door de klimaatverandering te maken krijgen met langere periodes van droogte en warmte?

Onze waterhuishouding wordt beheerd door een aantal partijen: het Rijk, rijkswaterstaat, provincies, waterschappen, gemeenten en ook burgers. Ieder met hun eigen verantwoordelijkheden. Zij laten zich leiden door wet- en regelgeving, bijvoorbeeld de Waterwet met de daarbij behorende besluiten, richtlijnen en plannen op de verschillende niveaus. En niet te vergeten de nieuwe Omgevingswet, die ook zeker impact heeft op het waterbeheer.

In de loop van de tijd hebben wij ons steeds beter weten te wapenen tegen grote overstromingen. Daartoe is het Deltaprogramma ontwikkelt. Dit kent negen deelprogramma’s waarmee Nederland zich beschermt tegen hoogwater en zorgt voor voldoende zoet water.We zien dat er meer neerslag valt in de winter en dat dit steeds extremer wordt. Daarnaast neemt de intensiteit van regenbuien in de zomer toe. Ook het tempo van de zeespiegelstijging neemt toe.  Alle gemeenten, waterschappen en provincies en het Rijk voeren uiterlijk in 2019 een stresstest uit, zowel in het stedelijke als in het landelijke gebied, om inzicht te krijgen in de kwetsbaarheid voor klimaatextremen. Deze stresstest wordt elke zes jaar herhaald.

Wat is de kwaliteit van water? Dit kan namelijk gaan over drinkwater en afvalwater, maar ook over oppervlaktewater, grondwater of regenwater. De kwaliteit kan beïnvloed worden door verschillende factoren, al dan niet kunstmatig of natuurlijk. Het aquatisch ecosysteem bijvoorbeeld met allerlei organismen, bacteriën en schimmels. Maar ook lozingen die nog altijd gedaan worden.

Er is nog veel onbekend over mogelijkheden om waterbelangen te verankeren in de ruimtelijke ordening. Er zijn namelijk mogelijkheden genoeg om waterbelangen sturend te laten zijn. Maar Water en RO is meer dan een waterparagraaf in het bestemmingsplan. Ambities, strategie, kennis en werkwijze van alle betrokkenen bepalen of waterbelang ook echt ruimtelijk wordt verankerd. In de praktijk betekent dit steeds meer samenwerking tussen publieke en private partijen, relatiemanagement.

Onder de Wro heeft men de beschikking over een instrumentarium, waarmee de verschillende stakeholders het waterbeheer richting kunnen geven. In het bestemmingsplan en de keur kunnen vervolgens veel oplossingen opgenomen worden. Vaak meer dan men denkt. De Watertoets is bijvoorbeeld een waardevol instrument wat veel mogelijkheden biedt. De stresstest die ieder gemeente uiterlijk in 2019 afgerond moet hebben geeft inzicht in hun kwetsbaarheid voor de gevolgen van klimaatverandering.

Bovenstaande is maar een kleine greep uit wat er allemaal speelt in de Nederlandse waterwereld. Bent u al volledig op de hoogte van alle ins & outs? Voor iedereen die kennis up-to-date wil houden, steeds meer te maken krijgt met de watersector of nieuw is in de sector, bieden wij de opleiding Actueel inzicht in waterbeheer en –beleid aan. In 5 dagen nemen dé waterexperts u mee door alle kennis over waterbeheer, de spelers, de waterketen, waterveiligheid, beleid en regelgeving, water en ruimte en uiteraard, nieuwe ontwikkelingen. Kijk voor meer informatie op www.sbo.nl/water.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

Kabinet presenteert maatregelen stikstof en PFAS

Bron: Wienke Zwier, advocaat, AKD Op 13 november 2019 vond de persconferentie plaats waarin het …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *