7 tips om cyberpesten tegen te gaan binnen jouw school

7 tips om cyberpesten tegen te gaan binnen jouw schoolHet sociale leven van jongeren is een verstrengeling van zowel online als offline contact. Het online contact neemt hierbij steeds vaker de overhand. Cyberpesten gaat hiermee hand in hand en er is bijna altijd sprake van overlapping tussen klassieke vormen van pesten en cyberpesten.

Hieronder staan 7 tips om op school cyberpesten aan te pakken.

Tip 1: Kies voor een duurzame aanpak als onderdeel van de schoolwerking en ga niet aan de slag met eenmalige acties.

Tip 2: Stel een anti-pestcoördinator aan met steun van de schooldirectie die de anti-pestmethode coördineert, bewaakt en aanstuurt

Tip 3: Stel een visie op inzake (cyber)pesten en integreer dit in je bestaan anti-pestbeleid van de school.

Tip 4: Ouders spelen een belangrijke rol als het op het bestrijden van pesten aankomt. Streef daarom altijd naar dialoog met de ouders en informeer de ouders over de schoolaanpak waarin ook duidelijke verwachtingen en afspraken worden gecommuniceerd.

Tip 5: Zorg dat je binnen de school alle neuzen dezelfde kant op hebt staan. Betrek de leerkrachten, leerlingen en ouders bij het opstellen en uitvoeren van het plan t.a.v. (cyber)pesten. Zorg dat de gemaakte afspraken in het social media- en antipestprotocol komen te staan.

Tip 6: Ga actief aan de slag en zorg dat jouw leerlingen positief met elkaar omgaan. Het belangrijkste is dat je betrokkenheid toont en je verdiept in de kennis, vaardigheden en sociaal-emotionele intelligentie van je leerlingen als het aankomt op mediawijsheid. Je moet je als docent gewapend voelen, zodra cyberpesten binnen de klas plaatsvindt.

Tip 7: Zorg voor meerdere laagdrempelige meldpunten waar iedere betrokkene zich kan melden.

Scholen die breed inzetten en de (cyber)pestthematiek ook in de diepte uitwerken, zetten vaak de beste resultaten neer. Er is minder vaak sprake van (cyber)pesten en er wordt meer gecommuniceerd binnen de scholen tussen leerlingen en leerkrachten. Leerlingen zijn dan niet alleen gelukkig, maar het is ook positiever voor het leerklimaat binnen de school!

Lees hier meer blogs van Theo Klungers, hoofddocent bij de cursus Anti-pest coördinator.

Voorkom, herken en reken af met pestgedrag!

  • Pak pestgedrag in jouw klas aan!
  • Stel een passend pestprotocol op voor de school
  • Leer omgaan met cyberpesten
  • Gemiddeld beoordeeld met een 8,5!
Lees meer over de Cursus Anti-pestcoördinator

Over admin

Bekijk ook

De drie pijlers van studentenwelzijn

“We zien de laatste 15 jaar dat het met veel studenten niet zo goed gaat …

èèn Reactie

  1. Goed dat je het cyberpesten aan de kaak stelt. Het is inderdaad belangrijk voor het succes van de aanpak dat niet alleen de school, maar ook de ouders vanaf het begin bij de aanpak betrokken zijn. Een veilig leerklimaat is het allerbelangrijkste voor de gezonde ontwikkeling van jongeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *