Beleidsrijk budgetteren met NPO-gelden

Het onderwijs bevindt zich in een bijzondere situatie: genoeg geld, maar niet genoeg mensen. De minister heeft veel geld beschikbaar gesteld om de negatieve gevolgen van Corona(-beleid) op de onderwijsresultaten tegen te gaan. Het is voor een relatief beperkte periode beschikbaar, maar op dit moment is er genoeg geld om onderwijsachterstanden weg te werken. Helaas valt het samen met de situatie dat er op scholen een schreeuwend gebrek aan personeel is. Enerzijds omdat er meer vacatures zijn dan beschikbare werkzoekenden, anderzijds omdat, ook wegens Corona, het ziekteverzuim bij veel scholen veel hoger ligt dan voor Corona. Dus er is geld, maar wie voert de plannen uit om de achterstanden in te lopen?

Drie eigenschappen van aantrekkelijk werkgeverschap

Het personeelstekort vraagt van het management van scholen om een strategische aanpak! Zij moeten uitvoerbaar beleid formuleren hoe deze personeelstekorten kunnen worden ingevuld, zonder daarbij terug te vallen op relatief dure oplossingen in de vorm van uitzendkrachten. Scholen moeten arbeidsmarktbeleid voeren waarbij de nadruk ligt op het boeien en binden van gemotiveerde en vakbekwame docenten en ondersteunend personeel. Een aantrekkelijke werkgever zijn, vraagt veel van een organisatie maar betaalt zichzelf terug in een kleiner verloop, lager ziekteverzuim en nieuw personeel dat door positief ambassadeurschap van het bestaande team zich graag meldt aan de schoolpoort. De samenwerking met lerarenopleidingen is hierbij ook cruciaal. Ken Blanchard betoogt dat drie factoren een hoofdrol spelen bij aantrekkelijk werkgeverschap:

  • Waarde(n)vol werk
  • Hoge mate van autonomie
  • Enthousiasmerend leiderschap

Deze drie factoren zijn allemaal elementen waarop je de school kunt inrichten. Dit heeft ook gevolgen voor de aantrekkelijkheid van het onderwijs voor de leerlingen en studenten, dus dit mes snijdt aan twee kanten.

Tips van Hinrich Slobbe

Hinrich Slobbe, docent van de cursus Financieel management voor non-financials in het onderwijs, stelt voor om het NPO-geld te investeren in de waarde van het onderwijs, de autonomie van het team en de leiderschapscapaciteiten van het management. Investeer in de opleiding van stagiaires, zij-instromers, docenten en ondersteunend personeel om de motivatie en de vakbekwaamheid te versterken. Geef het personeel baanzekerheid en wees concurrerend met de arbeidsvoorwaarden. Zorg dat je creatief bent met onderwijs door niet-onderwijs-bevoegden, denk daarbij aan muziekonderwijs, sport, cultuur etc. Dit geeft ruimte aan de vakleerkrachten om meer tijd te investeren in de onderwijsachterstanden op taal en rekenen.

Ga beleidsrijk budgetteren

Beleidsrijk budgetteren denkt niet vanuit het geld maar vanuit de kwaliteit van het onderwijs. Dit is bepalend voor de aantrekkingskracht op zowel leerkrachten als leerlingen. Een prettige school om te leren en te werken. Doe het nu, omdat er geld is, denkend buiten de box van beperkende standpunten. Wil je meer weten over beleidsrijk budgetteren in jouw school? Schrijf je dan in voor de cursus Financieel management voor non-financials in het onderwijs!

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

De drie domeinen van de intern begeleider als kwaliteitscoördinator

De beroepsstandaard, en daarmee het functieprofiel, van de intern begeleider is herschreven. Hier zijn verschillende …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *