De anti-pestcoördinator

De sociale veiligheidswet en de anti-pestcoördinator zijn relatief nieuwe begrippen in het onderwijs. Met enige regelmaat stelt men mij de vraag wat de rol van de anti-pestcoördinator inhoudt. In het onderstaande stuk probeer ik daar antwoord op te geven.

Ontstaan

De rol van contactpersoon tegen pesten op school, vaak anti-pestcoördinator genoemd, is ontstaan door een aantal trieste zelfmoorden onder tieners vanwege het pesten. In 2015 trad de sociale veiligheidswet in werking, ook wel de anti-pestwet genoemd. In deze wet staan meer zaken, dan alleen de rol van contactpersoon pesten, maar dat behandel ik niet in dit artikel. Momenteel is het zo, dat de inspectie van onderwijs ook daadwerkelijk controleert of de school deze wet uitvoert.

De rol van de anti-pestcoördinator

De rol van anti-pestcoördinator (zo noemen we nu in dit artikel de contactpersoon over het pesten) is vrij om in te vullen. Maar gezien wat de wet verplicht stelt lijkt mij de volgende taken logisch.

De anti-pestcoördinator is de aanspreekpersoon in de school. Kinderen, ouders en collega’s moeten ook echt weten wie die persoon is. De school is verplicht een beleid te voeren om pesten te voorkomen en aan te pakken. Het maken van dit beleid kan m.i. het beste gemaakt worden door de anti-pestcoördinator in samenspraak met directie, team, ouders (mr) en leerlingen.

De anti-pestcoördinator is ook m.i. een belangrijke spil in het monitoren van de veiligheidsbeleving en pestaanpak binnen de school. Tevens kan hij of zij betrokken worden bij het aanpakken van pesten en het daarover communiceren met alle betrokkenen.

Geschiktheid anti-pestcoördinator

Deze rol vraagt wel wat van iemand. Je moet je kunnen bewegen op het gebied van beleid en uitvoering. Het voeren van zeer moeilijke gesprekken moet je wel leren of al geleerd hebben. Het onderwerp pesten treft mensen nu eenmaal diep in het hart en als je niet oppast, verhardt de communicatie i.p.v. begrip en samen het pestprobleem oplossen. Daarnaast is het belangrijk, dat de anti-pestcoördinator een groot hart heeft en nuchter is in de mogelijkheden van alle betrokken. Goed in kaart brengen of je te maken hebt met ruzie, plagen, of pesten is eveneens belangrijk. Verder moet je pestproblemen niet mee naar huis nemen. Maar anti-pestcoördinator is ook dankbaar werk. Je kunt er zijn voor kind, ouder en collega op een heel belangrijk moment.

Dit blog is geschreven door Theo Klungers, hoofddocent van de Cursus Anti-pestcoördinator. Lees meer blogs van Theo Klungers.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

De drie domeinen van de intern begeleider als kwaliteitscoördinator

De beroepsstandaard, en daarmee het functieprofiel, van de intern begeleider is herschreven. Hier zijn verschillende …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *