Prinsjesdag 2018: wat zijn de plannen van het kabinet op het gebied van onderwijs?

Prinsjesdag 2018Op Prinsjesdag is bekend geworden dat de begroting van het ministerie van 38,9 miljard in 2018 naar 42 miljard in 2019 gaat! 38,6 miljard wordt besteed aan het onderwijs. Onderverdeeld in het PO (11,3 miljard), VO (8,6 miljard), MBO & volwassen educatie (4,6 miljard), HBO (3,3 miljard), WO (4,9 miljard) en studiefinanciering. Waar gaat het geld naartoe?

Aanpak werkdruk basisscholen en meer geld voor leraren

Om de werkdruk aan te pakken komt in 2019 in totaal 237 miljoen euro beschikbaar en krijgt een gemiddelde basisschool van 225 leerlingen er gemiddeld 35000 bij dit schooljaar. Dit bedrag loopt verder op tot 65000 euro in schooljaar 2021-2022. Schoolleiding en docenten mogen zelf afspraken maken hoe dit geld te besteden.

Daarnaast krijgen basisschoolleraren in 2019 gemiddeld 350 euro bruto per jaar extra. Dit komt bovenop de verhoging van 8,5% die in 2018 is afgesproken in het cao-akkoord.

Kwaliteit onderwijs

In 2019 trekt het kabinet extra geld uit voor de kwaliteit van het onderwijs. Het gaat onder andere om:

 • Technisch vmbo
  Vmbo-scholen krijgen in 2019 € 70 miljoen extra om bijvoorbeeld moderne apparatuur te kopen voor techniekonderwijs. Veel vmbo-scholen hebben steeds minder leerlingen en dus minder inkomsten. Vooral het techniekonderwijs lijdt daaronder. Door snelle technologische ontwikkelingen in het bedrijfsleven moeten scholen investeren om bij te blijven.
  Dit bedrag loopt op tot € 100 miljoen structureel.
 • Kinderen met risico op achterstand
  Kinderen met een risico op een achterstand moeten goede kansen krijgen. Dit begint al bij peuters die achterblijven in het spreken. Deze peuters krijgen wekelijks 6 uur langer voorschoolse educatie om spelenderwijs taal te leren. Daarvoor stelt het kabinet in 2019 € 130 miljoen beschikbaar.
 • Kleinescholentoeslag
  De kleinescholentoeslag wordt verhoogd met € 20 miljoen, zodat kleine scholen goed onderwijs kunnen blijven bieden. Kinderen moeten zo veel mogelijk vlakbij hun huis naar school kunnen blijven gaan. En ouders kunnen blijven kiezen voor een school die past bij hun geloofs- of levensovertuiging.

Gelijke kansen creëren

In het Primair Onderwijs zal komend jaar de focus komen te liggen op het creëren van gelijke kansen en talenten tot bloei te laten komen. Er zijn 6 maatregelen opgesteld om dit te gaan realiseren.

 1. Er wordt geïnvesteerd in vroeg- en voorschoolse educatie
 2. Het budget voor onderwijsachterstanden wordt beter verdeeld over het hele land
 3. Talentontwikkeling wordt verder gestimuleerd door onder andere de introductie van een subsidieregeling hoogbegaafdheid in 2019.
 4. Het bevorderen van de lokale inzet op kansengelijkheid
 5. Het curriculum voor het PO en VO wordt herijkt om te komen tot een toekomstgericht, samenhangend en verscherpt curriculum
 6. Er wordt geïnvesteerd in een betere overgang van het PO naar het VO

Vakcertificaat MBO

In het MBO zal het vakcertificaat worden geïntroduceerd. Dit betekent dat het voor studenten makkelijker wordt om diploma’s te stapelen. Studenten hebben op deze manier toch een document van waarde voor de arbeidsmarkt indien zij vroegtijdig uitvallen.

Toegankelijker stelsel en ondersteuning van studenten

In het HO wordt ingezet op een toegankelijker stelsel, waarbij studenten naar die naar het HO willen en aan de gestelde eisen voldoen kunnen instromen ongeacht hun afkomst of achtergrond. Het wettelijk collegegeld wordt voor eerstejaars studenten die in 2018/2019 starten gehalveerd. Voor studenten van de lerarenopleiding geldt een extra jaar halvering.

Er wordt eveneens ingezet op adequate ondersteuning en begeleiding van studenten met een beperking, ziekte, psychische problemen of persoonlijke omstandigheden. Dit thema maakt deel uit van het sectorakkoord wetenschappelijk onderwijs en het sector akkoord hoger beroepsonderwijs 2018.

 • In november zal het congres The Next Student plaatsvinden dat draait om studiekeuze en studiesucces. Dit congres is bestemd voor marketing- en communicatieprofessionals, SLB-ers, decanen en docenten werkzaam in het MBO of HO. Kijk voor meer informatie op thenextstudent.nl.

 

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Waarom gaat formatief steeds vaker samen met summatief toetsen?

Werk jij als onderwijsprofessional met formatief toetsen? De laatste jaren is de aandacht voor toetsen …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.