Onderwijskwaliteit en gelijke kansen prioriteit tijdens Prinsjesdag 2023

De derde dinsdag van september: Prinsjesdag. Een dag van optimisme en kritiek waar het demissionaire kabinet de onderwijsplannen voor 2024 heeft gepresenteerd. De Nederlandse onderwijsbegroting voor 2024 bedraagt 55,4 miljard euro. Bestrijding van het lerarentekort en kansenongelijkheid blijven prioriteiten in de onderwijsbegroting.

Goed onderwijs en basisvaardigheden: een basisrecht

De dalende onderwijskwaliteit is een terugkerend thema dat ook in 2024 hoog op de agenda staat.  Prestaties van leerlingen in het basisonderwijs (PO) en het voortgezet onderwijs (VO) nemen verder af en de basisvaardigheden taal, rekenen en burgerschap zijn nog niet op niveau. Ook het tekort aan goede leerkrachten en schoolleiders houdt structureel aan, wat ten koste gaat van de onderwijskwaliteit.

Bijdragen aan gelijke kansen

Iedere leerling heeft recht op gelijke kansen, ongeacht herkomst, omgeving of inkomen. Investeren in onderwijskwaliteit, persoonlijke groei en goed onderwijs draagt bij aan gelijke kansen in het onderwijs en stimuleert de arbeidsproductiviteit.

Onderwijsbegroting

De Nederlandse onderwijsbegroting voor 2024 bedraagt 55,4 miljard euro, waarvan:

  • 1,5 miljard euro wordt besteed aan het lerarentekort.
  • 1 miljard euro wordt gebruikt om de onderwijskwaliteit te verbeteren.

Er is meer dan 920 miljoen euro gereserveerd om kansenongelijkheid te bestrijden, met aandacht voor:

  • De verbetering van de startpositie van jonge kinderen.
  • De stimulering van voorschoolse educatie.
  • De investering in de kwaliteit van kleuteronderwijs

Zo worden de volgende budgetten beschikbaar gesteld:

  • 324,1 miljoen euro wordt beschikbaar gesteld voor het programma ‘School en Omgeving’. Dit initiatief biedt leerlingen die het nodig hebben extra begeleiding en buitenschoolse activiteiten aan.
  • 51,8 miljoen euro komt beschikbaar voor ‘brugfunctionarissen’ op school voor gestroomlijnde communicatie tussen school, thuis en wijkorganisaties.
  • 166 miljoen euro komt beschikbaar om schoolmaaltijden te verstrekken op scholen voor leerlingen uit gezinnen met een laag inkomen.
  • 38,4 miljoen euro wordt uitgetrokken om het (online) bibliothekennetwerk te versterken en daarmee het lezen te bevorderen.

Prioriteiten op verschillende onderwijsniveaus

In het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) krijgen de studenten gratis schoolboeken voor Nederlands, rekenen en burgerschap, evenals gratis licenties voor online leermiddelen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan begeleiding van mbo-leerlingen en het verminderen van het aantal schoolverlaters. Ook in het mbo blijft de bestrijding van het lerarentekort en kansenongelijkheid prioriteit in de onderwijsbegroting voor 2024. “Een zeker bestaan met gelijke kansen valt of staat met goed onderwijs”, staat in de Troonrede. Het kabinet gaat daarom jonge onderzoekers en docenten ondersteunen om zowel praktijkgericht als wetenschappelijk onderzoek aan hogescholen en universiteiten te stimuleren.

Mentale gezondheid van jongeren

We zien dat jongeren steeds vaker kampen met mentale problemen, zoals somberheid en eenzaamheid”, zei Willem-Alexander. “Samen met jongeren werkt het kabinet daarom aan oplossingen om hiermee om te kunnen gaan, bijvoorbeeld door het onderwerp beter bespreekbaar te maken en aandacht te hebben voor prestatiedruk op scholen en universiteiten”.

Investeer in de onderwijskwaliteit en professionalsering op jouw school

Goed onderwijs en gelijke kansen creëren voor jouw leerlingen betekent blijvend investeren in de professionalisering van goede leraren. SBO organiseert diverse opleidingen die nauw aansluiten bij de gepresenteerde onderwijsplannen:

Al onze opleidingen zijn ook te volgen als Incompany-traject, waarbij meerdere docenten binnen jouw school of scholengroep een opleiding op maat aangeboden krijgen.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

De drie domeinen van de intern begeleider als kwaliteitscoördinator

De beroepsstandaard, en daarmee het functieprofiel, van de intern begeleider is herschreven. Hier zijn verschillende …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *