Onderwijsraad pleit voor professionalisering in het onderwijs

Professionalisering in het onderwijs zorgt voor betere taal- en rekenvaardigheden onder jongeren, aldus de Onderwijsraad. Internationaal onderzoek toont aan dat kinderen in het basisonderwijs het streefniveau voor taal en rekenen niet halen. Het blijft echter niet bij basisonderwijs, een groot deel van 15-jarigen haalt het gewenste taal- en rekenniveau ook niet. De Onderwijsraad presenteert een plan om het onderwijs te professionaliseren en het niveau te verbeteren.

Professionalisering in het onderwijs door strenger te toetsen

De Onderwijsraad adviseert om tijdens pabo-opleidingen strenger te toetsen op de taal- en rekenvaardigheden. Het teruglopende niveau van taal en rekenen onder jongeren heeft namelijk te maken met de kwaliteit van taal- en rekenonderwijs. Taal- en rekenvaardigheid aan het begin én aan het eind van de lerarenopleiding toetsen stimuleert dit.

Focus op de beheersing van vaardigheden

Het plan van de Onderwijsraad bestaat niet alleen uit het beter opleiden van toekomstige docenten, maar ook uit het professionaliseren van huidige docenten. Ze hebben hiervoor meerdere ideeën:

  • Doelen opstellen die vaststellen wat kinderen wanneer moeten weten
  • Aandacht voor taal en rekenen tijdens andere lessen

De professionalisering van het onderwijs komt volgens de Onderwijsraad neer op het opleiden van docenten, doelen stellen en zoveel mogelijk aandacht creëren voor taal en rekenen.

Diverse taal- en rekenopleidingen

SBO biedt diverse taal- en rekenopleidingen aan, zoals:

Deze opleidingen vergroten stuk voor stuk jouw kennis over taal en rekenen. Jij brengt de vaardigheden hierdoor beter over op jouw leerlingen. Je hebt hiermee een positieve invloed op de professionalisering van het onderwijs op jouw school.

Vraag meer informatie aan

Wil je graag meer informatie ontvangen over de verschillende opleidingen? Download dan de brochure van de desbetreffende opleiding. Je krijgt hierin meer informatie over het programma en de diverse modules. Wil je een of meerdere van deze opleidingen Incompany volgen? Dat is ook mogelijk, neem hiervoor contact met ons op.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

De drie domeinen van de intern begeleider als kwaliteitscoördinator

De beroepsstandaard, en daarmee het functieprofiel, van de intern begeleider is herschreven. Hier zijn verschillende …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *