Nieuw: ouders instemmingsrecht in ontwikkelingsperspectief (OPP)

“Wetswijziging 1 augustus 2017”

Werken onderwijsHet OPP is en blijft sinds de invoering van de wet op passend onderwijs een HOT item. Onderwerpen zoals wetgeving, de uitvoering in de praktijk, het stellen van de juiste doelen etc. zijn vragen die scholen en Intern Begeleiders zichzelf stellen. Wat verandert er voor u als intern begeleider, waar zet je het OPP op in en waar moet rekening mee gehouden worden?

Instemmingsrecht ouders

Waar er momenteel sprake is van een op overeenstemming gericht overleg met de ouders van het kind, krijgen de ouders in de toekomst instemmingsrecht op het handelingsdeel van het OPP. Het zorgt voor een gelijkwaardiger positie van ouders als ervaringsdeskundige voor hun kind. Hierdoor krijgen de ouders meer invloed en worden zij een meer volwaardige gesprekspartner in de school.

Handelingsgericht werken stimuleren

Het OPP wordt ingezet om handelingsgericht werken te stimuleren. De leerkracht werkt in combinatie met ouders en leerling aan het maximaliseren van de leerling prestaties.

De doelen worden vooraf bepaald en regelmatig geëvalueerd. Hierdoor weten ouders op tijd wat een realistisch perspectief is voor hun kinderen, wordt de leerling actief betrokken bij zijn of haar ontwikkeling en wordt er gewerkt naar een goede voorbereiding op en de overgang naar het voortgezet onderwijs.

Drie belangrijke aandachtspunten van werken met een OPP:

Een OPP is een werkdocument en moet praktisch uitvoerbaar zijn. Daarom is het van belang dat met de volgende drie punten rekening gehouden wordt:

  1. Zorg dat de verwachte uitstroombestemming voldoende onderbouwd is op basis van belemmerende en bevorderende factoren.
  2. Plan regelmatige evaluatie sessies in en zorg voor een goede registratie. Evalueer ten minste eens per jaar met de ouders van de desbetreffende leerling. Als na meerdere toets en evaluatie momenten blijkt dat de resultaten afwijken, bekijk dan of bijstelling van het OPP nodig is.
  3. Maak gebruik van de cito scores en creëer een OPP trap om voor jezelf, de ouders en de leerling helderheid te verkrijgen over de uitstroombestemming. Omdat ouders meer inspraak gaan krijgen is het nog belangrijker dat je ouders al vroeg bij het in het proces gaat betrekken.

OPP in de wet

Een OPP is een onderbouwd, realistisch en ambitieus perspectief. Het omschrijft wat deze school met deze leerling en zijn mogelijkheden en beperkingen wil bereiken. Vervolgens wordt er een formulering van einddoelen en uitstroombestemming vast gesteld. Met ingang van 1 augustus 2014 is het verplicht om een OPP op te stellen voor elke leerling die in het regulier onderwijs extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband nodig heeft. Het bevoegd gezag stelt het OPP vast binnen zes weken na definitieve plaatsing van de leerling (PO-raad).

De uitgangspunten met betrekking tot het OPP zijn voor iedere school gelijk. Echter kunnen wel regionale verschillen optreden als gevolg van de afspraken met betrekking tot de verdeling van de middelen, lichte en zware ondersteuning. Daarnaast bestaat er wel een bepaalde vrijheid in keuzes afhankelijk van de onderwijsvisie en de werkwijze van de school.

Verkorte opleiding voor de Intern Begeleider

http://www.sbo.nl/media/filer_public/2016/10/17/69880_voorkant_brochure.jpgEn, heeft u bovenstaande punten herkend? Bent u al volledig op de hoogte of toch nog opzoek naar wat meer informatie? O.a. dit onderwerp komt aan bod bij de Verkorte opleiding voor de Interne begeleider.

Tijdens deze opleiding geeft Janneke van Loon-Nelis onder meer informatie en handzame formulieren om aan de slag te gaan met het OPP. Daarnaast leert u o.a. hoe u uw collega’s coacht en begeleidt in het pedagogisch-didactisch handelen. Meer informatie?

Bekijk het opleidingsprogramma

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Podcast: AI bij Saxion: sAxI als AI-studiecoach voor studenten

Annemieke Bosshardt is de dagvoorzitter van de SBO Onderwijs toetscongressen. Daarnaast is ze eigenaar van …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *