Hoe ga je om met verschillen in de klas?

Omgaan met diversiteit in de klas maakt de lespraktijk uitdagend en boeiend, maar soms ook een beetje lastig. Er is verschil tussen leerstijlen, intelligentieniveaus, onderwijsbehoeften maar ook culturele en sociale verschillen. Als leerkracht is het belangrijk om deze verschillen tussen jouw leerlingen te zien er op te anticiperen.

Differentiëren

Om te anticiperen op deze verschillen die je opmerkt in de klas kun je ervoor kiezen onderscheid te maken tussen instructies, werkvormen of de manier waarop je leerstof aanbiedt. Het doel hiervan is om leerlingen een bepaald niveau te laten behalen door te variëren in bijvoorbeeld opdrachten of instructietijd. Je kan hierbij als leerkracht twee verschillende doelen nastreven: Convergent of divergent differentiëren.

Convergent differentiëren

Wanneer jij als docent ervoor kiest om convergent te differentiëren, probeer je de groep iedere keer bij elkaar te houden qua leerstofaanbod. Je hebt het leerstofjaarklassensysteem als uitgangspunt. Dat is erop gericht om een vastgestelde hoeveelheid leerstof in een vastgesteld aantal jaren bij de leerlingen aan te leren. Voordelen van convergent differentiëren zijn:

  • Instructietijd wordt optimaal benut doordat alle leerlingen bij elkaar blijven.
  • Kinderen voelen zich minder buitengesloten
  • Kinderen profiteren van de interactie met de gehele groep

Divergent differentiëren

Waar bij convergente differentiatie je de groep bij elkaar probeert te houden, ontstaan bij divergente differentiatie grotere niveauverschillen in de klas. Leerlingen worden op hun niveau aangesproken qua instructie en verwerking. Ze kunnen zelf doelen kiezen waarop de docent inspringt. Verschillen tussen leerlingen worden op den duur steeds groter waardoor de doorgevoerde divergente differentiatie niet binnen de leerstofjaarklassensysteem past. Vaak wordt er dan door scholen gekozen voor het doorbreken van jaarklassen. Leerlingen worden dan verdeeld rondom thema of doel. Voordelen van divergent differentiëren:

  • Beter presterende leerlingen worden niet meer ‘opgehouden’ door leerlingen die minder presteren dan zij.
  • Veel ‘zwakkere’ leerlingen vinden het minder prettig om ‘meegetrokken’ te worden met de beter presterende leerlingen

Benieuwd naar hoe je convergent of divergent differentiëren toepast bij jou in de klas? Meld je aan voor onze opleiding Leerkrachtvaardigheden in de bovenbouw! Spar met praktijkexperts en wissel ervaringen uit met anderen docenten.

Pas convergent en divergent differentiëren toe in jouw klas!

Benieuwd naar hoe je convergent of divergent differentiëren toepast bij jou in de klas? Meld je aan voor onze opleiding Leerkrachtvaardigheden in de bovenbouw! Spar met praktijkexperts en wissel ervaringen uit met anderen docenten.

Lees meer over de opleiding Leerkrachtvaardigheden

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

De drie domeinen van de intern begeleider als kwaliteitscoördinator

De beroepsstandaard, en daarmee het functieprofiel, van de intern begeleider is herschreven. Hier zijn verschillende …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *