De ‘sandwich’ positie van de Middenmanager

Onderdeel zijn van het middenmanagement team op een school is nog nooit zo’n grote uitdaging geweest. Onderwijskundige ontwikkelingen en initiatieven volgen elkaar snel op, maar welke kant willen we uit met de school? Als Middenmanager ben je hét aanspreekpunt voor medewerkers die in de school werkzaam zijn en ben je samen met de directie verantwoordelijk voor de aansturing en het functioneren van de school. Hoe positioneer ik me ten opzichte van het management en mijn directe collega’s? Hoe werk ik comfortabel vanuit deze ‘sandwich’ positie? Een lastige vraag omdat je met één been in de klas staat en met de ander in het management. Doordat je in een tussenlaag opereert, ben je zowel ‘een medestander’ als ‘de motor’ achter de innovatieve veranderingen.


Wat doet een effectieve middenmanager?

  • Enthousiasmeren van teamleden om mede-eigenaren te worden van teamdoelen
  • Herkennen en inzetten van talenten van docenten
  • Heldere communicatie en organisatorische vaardigheden
  • Vertalen van de wensen van het management richting het team
  • Zorgen voor structuur en een veilige omgeving

Om deze taken succesvol uit te voeren is het belangrijk je als Middenmanager helder te positioneren in de onderwijsorganisatie.

5 tips voor een succesvolle positionering in de school

  • Zorg dat je taken en verantwoordelijkheden helder beschreven zijn. Blijf jezelf en behoud een onafhankelijke positie ten opzichte van je collega’s en het management.
  • Inspireer en verbreed de blik van collega’s. Wat zijn je eigen mogelijkheden en wat heb je nodig om verder te komen?
  • Zorg voor voldoende evenwicht tussen bevoegdheden, taken en middelen. Pas op dat je niet de probleemoplosser wordt: stimuleer mensen om te experimenteren, maar doe het niet zelf. Bevorder voortgang in kleine stappen, zorg dat er successen behaald worden waardoor de meerwaarde van veranderingen word ingezien.
  • Communiceer helder en transparant; praat met elkaar en niet over elkaar.
  • Zorg voor een goede focus op doelen. Bepaal en bespreek regelmatig duidelijke doelstellingen met elkaar vanuit verschillende oogpunten; wat, hoe en waarom?

Middenmanagers zijn belangrijk in een onderwijsorganisatie, maar de positie van de middenmanager wordt niet altijd als simpel ervaren. Voel jij je in je positie vaak benauwd door de verschillende belangen vanuit het management en je directe collega’s op de werkvloer? In de “Verkorte opleiding Middenmanagement PO & VO” komt de positie van de Middenmanager uitgebreid aan bod en krijg je begeleiding bij het inzetten van deze tips in de praktijk. Daarnaast worden coach en gesprekstechnieken, kwaliteitszorg, verandermanagement en leiderschap intensief behandeld.

Download de brochure

 

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Podcast: AI bij Saxion: sAxI als AI-studiecoach voor studenten

Annemieke Bosshardt is de dagvoorzitter van de SBO Onderwijs toetscongressen. Daarnaast is ze eigenaar van …

èèn Reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *