Talent signaleren voor kansengelijkheid

Kansengelijkheid in het basisonderwijs is iets waar de laatste tijd veel aandacht voor is geweest. Onder andere de populaire tv-serie Klassen heeft het debat weer doen oplaaien. In de serie komt duidelijk naar voren dat leerlingen uit achterstandssituaties hindernissen tegenkomen in het tot bloei laten komen van hun talenten in het onderwijs, zowel in de thuissituatie als op school.

Kinderen die vanuit huis voldoende ondersteuning en een rijke context aangeboden krijgen, kunnen makkelijker hun talenten laten zien op academisch gebied. Bij leerlingen met bijvoorbeeld een taalachterstand, is het meestal lastiger om erachter te komen dat er sprake is van een academisch talent. Achterstanden op het gebied van taal en soms complexe en minder stabiele thuissituaties zorgen er voor dat de leerling minder uit het Nederlandse onderwijs kan halen.

In de verkorte opleiding Talentbegeleider BO is er aandacht voor de signalering van talent op academisch en cognitief gebied vanuit een multidimensionale en dynamische kijk op meer- en hoogbegaafdheid. Vanuit diverse theoretische modellen wordt er gekeken naar welke factoren van invloed zijn op de ontwikkeling van in aanleg aanwezig talent tot zichtbare competenties. Hierbij is aandacht voor onder meer persoonlijkheidskenmerken, omgevingsfactoren én de interactie tussen alle factoren.

Daarnaast gaan we samen bekijken hoe je in de klas meer- en hoogbegaafde leerlingen kunt signaleren. Bij geen enkele leerling zullen de signalen namelijk hetzelfde zijn. Waar de ene leerling altijd goed oplet en het belangrijk vindt om goed te presteren, zal de andere leerling een meer afwezige en onverschillige indruk maken. Naast het signaleren van meer- en hoogbegaafdheid, zal er in de opleiding uiteraard ook aandacht zijn voor de begeleiding van meer- en hoogbegaafde kinderen. Denk hierbij aan het bieden van een passend lesstofaanbod en afstemming op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook het in gesprek gaan met ouders zal aan bod komen.

Benieuwd naar de opleiding? Bekijk hier het programma.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Wat is het belang van data voor learning & development?

Data is erg belangrijk voor learning & development. Het stelt je namelijk in staat om …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *