Verbeter de basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen op jouw school

De kwaliteit van de basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen loopt in Nederland al jaren terug. Nederland staat namelijk elfde op de wereldranglijst van de beste schoolsystemen in 2022, een lagere score dan voorgaande jaren. Daarnaast loopt de taal- en rekenvaardigheid structureel achter op het streefniveau en het niveau is sterk gedaald ten opzichte van het schooljaar 2018/2019, dit geldt voor ieder onderwijsniveau. De Inspectie van het Onderwijs stelt dat deze neergaande trend in twee jaar kan worden gekeerd, vooral door de basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen op het basis- en voortgezet onderwijs te verbeteren. Dit doel bereiken we door de kennis en kunde van professionals in het onderwijs te verbeteren, aldus het rapport ‘De Staat van het Onderwijs 2022’. Maar hoe doe je dat?

Het belang van goede basisvaardigheden

Lezen, schrijven en rekenen zijn de basis van diverse belangrijke vaardigheden in het vervolg van de studieloopbaan, maar ook om optimaal te functioneren als een volwassene. Relatief simpele taken, zoals solliciteren of belastingaangifte doen, zijn enorm lastig zonder deze basisvaardigheden. Deze achterstand leidt uiteindelijk tot een lagere sociale samenhang in de samenleving. Het is dan ook belangrijk om op jongere leeftijd al een goede basis voor deze vaardigheden te leggen. Driekwart van de scholen geeft echter aan moeilijkheden te ervaren om het taal- en rekenonderwijs te verbeteren. De reden die zij hiervoor geven is het gebrek aan kennis en vaardigheid van docenten om toetsresultaten te analyseren en te interpreteren.

Investeren in de ontwikkeling van docenten

De Inspectie van het Onderwijs wil gaan investeren in docenten om de eerste stap te zetten richting het verbeteren van de basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen. Hiermee volgen zij het voorbeeld van landen als Zweden en Ierland, die enkele jaren geleden hetzelfde probleem hadden. Didactische kennis en vakinhoudelijke expertise van docenten liggen hieraan ten grondslag. Deze vaardigheden stellen docenten in staat om de benodigde kennis beter én op een aantrekkelijke wijze over te brengen op leerlingen. Scholen pleiten dan ook voor het vergroten van de kennis en vaardigheden van docenten, maar hoe verzorg je de gerichte (bij)scholing van docenten? De opleidingen en cursussen van SBO bieden uitkomst!

Volg een opleiding om de basisvaardigheden in jouw klas te verbeteren

SBO biedt verschillende opleidingen en cursussen aan waardoor jij leerlingen helpt met het verbeteren van de basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen. Deze opleidingen bieden namelijk vakinhoudelijke kennis, didactische methoden/handvaten en praktische vaardigheden. Het opleidingsaanbod van SBO op het gebied van lezen, schrijven en rekenen bestaat uit:

Schrijf je direct in voor deze opleidingen om jouw eigen kennis te vergroten en hiermee jouw leerlingen beter voor te bereiden op de toekomst door goed ontwikkelde basisvaardigheden! Je vergroot dankzij deze opleidingen niet alleen de taal- en rekenvaardigheid in jouw klas, maar ook het plezier!

Kies voor een Incompany-opleiding

Jij bent pas écht in staat om het reken- en taalonderwijs binnen jouw school te verbeteren wanneer alle docenten de juiste didactische expertise en vakinhoudelijke kennis beheersen. Een Incompany-traject biedt in dat geval uitkomst! Jullie krijgen dan een kennisopleiding op maat, volledig afgestemd op jullie doelen en leerbehoeften. Hiermee zijn de kwaliteiten van meerdere docenten tegelijkertijd gericht te verbeteren, waardoor jullie leerlingen de basisvaardigheden beter beheersen. Dit komt het niveau van de hele school ten goede! Wil jij graag meer weten? Neem contact op met Bence Berki door te bellen naar +31 40 29 74 980 of stuur een e-mail naar bence.berki@euroforum.nl om de mogelijkheden te bespreken.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

De drie domeinen van de intern begeleider als kwaliteitscoördinator

De beroepsstandaard, en daarmee het functieprofiel, van de intern begeleider is herschreven. Hier zijn verschillende …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *