Verduidelijk de verantwoordelijkheden van de examencommissie met een RACI-matrix

Een RACI-matrix helpt om de taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie in het VO te verduidelijken. Caroline de Jong is docent natuurkunde en scheikunde en lid van de examencommissie bij het Maris College Den Haag. Zij geeft aan dat de RACI-matrix haar het meest is bijgebleven tijdens de cursus Taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie in het VO van SBO. Het helpt haar om de commissie te adviseren over zaken omtrent examinering.

Wat is een RACI-matrix?

RACI staat voor Responsible, Accountable, Consulted en Informed, oftewel: verantwoordelijk, eindverantwoordelijk, raadplegen en informeren. Het zijn vier verschillende rollen in een proces, waarbij betrokkenen allemaal een rol krijgen. Je doet dit in de RACI-matrix. De horizontale as bevat de naam van de betrokkenen en de verticale as de taken. Het geeft een duidelijk overzicht, zowel van de taken als de verantwoordelijkheden. Onderstaand een voorbeeld van een RACI-matrix:

 Naam 1Naam 2Naam 3
Taak 1RAC
Taak 2IIC
Taak 3ARI

Waarom is een RACI-matrix van belang voor jouw examencommissie?

Een RACI-matrix verduidelijkt de taken en verantwoordelijkheden binnen jouw examencommissie. Je gaat hierdoor gericht en efficiënt te werk. Het brengt daarnaast nog meer voordelen met zich mee:

  • Duidelijke afstemming van de taken en verantwoordelijkheden
  • Verbetering van de onderlinge samenwerking
  • Groter draagvlak voor gezamenlijke projecten

De taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie in het VO

De cursus Taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie in het VO is een goed startpunt van waar we als school aan moeten voldoen en wat onze rechten en plichten zijn”, aldus Caroline de Jong. Deze cursus geeft jou actuele kennis over jouw taken binnen de examencommissie, zodat jij de kwaliteit van toetsen en examineren kunt waarborgen.

Verduidelijk jouw werkzaamheden                                        

Wil jij de taken van jouw examencommissie verduidelijken en de verantwoordelijkheden duidelijker verdelen middels een RACI-matrix? Schrijf je dan in voor de cursus van SBO! Je komt bij deze cursus in aanmerking voor het STAP-budget, dus schrijf je op tijd in! Deze cursus is ook als bedrijfsopleiding mogelijk, waarbij jij en jouw collega’s tegelijkertijd op hetzelfde kennisniveau komen. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met ons op!

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

De drie domeinen van de intern begeleider als kwaliteitscoördinator

De beroepsstandaard, en daarmee het functieprofiel, van de intern begeleider is herschreven. Hier zijn verschillende …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *