Vijf vragen beantwoorden door middel van learning analytics

Learning analytics bestaat binnen organisaties vaak uit vijf kernactiviteiten: verzamelen, visualiseren, analyseren, interveniëren en automatiseren. Deze activiteiten leveren stuk voor stuk vragen op voor jou als L&D-professional, bijvoorbeeld wat het betekent voor jouw organisatie. Je leert in deze blog aan de hand van casussen welke vragen leven binnen jouw organisatie en hoe learning analytics het antwoord kan bieden.

Vraagstellingen omtrent learning in jouw organisatie

De vijf kernactiviteiten van learning analytics roepen stuk voor stuk vragen op binnen jouw organisatie, namelijk:

  1. Verzamelen van data: is het mogelijk om een selectie te maken van learning-instrumenten? Een grote organisatie beschikt over een groot aantal learning-instrumenten, maar vaak is er niet of nauwelijks zicht op het gebruik ervan. Een selectie over het gebruik van deze instrumenten stelt jou in staat om te beoordelen of deze nog relevant en de investering waard zijn.
  2. Visualiseren van data: worden interne opleidingen voldoende afgerond? Een organisatie heeft verschillende compliancy-opleidingen die medewerkers verplicht volgen zodat ze voldoen aan wet- en regelgeving. Je gebruikt learning analytics om rapportages op te maken die aantonen dat de opleidingen voldoende worden afgerond en dat de organisatie compliant is.
  3. Analyseren van data: hoe staat het met het lerend vermogen binnen verschillende lagen van de organisatie? Jouw organisatie heeft wellicht de behoefte om het lerend vermogen in kaart te brengen. Surveys aanbieden en gedrag beoordelen geeft inzichten om het lerend vermogen te analyseren binnen de verschillende lagen in de organisatie. Hiermee ben je in staat om gerichte interventies te plegen om het lerend vermogen te vergroten.
  4. Interveniëren op basis van data: hoe richt je een effectief leerpad in? Stel, je merkt dat een belangrijke doelgroep een leerpad niet in zijn geheel afrond, sterker nog, ze haken grotendeels af op hetzelfde punt. Je doet onderzoek en organiseert experimenten met kleine aanpassingen aan het leerpad, zo onderzoek je of dit de doorloop ten goede komt. Jouw organisatie is hierdoor in staat om effectieve interventies op schaal toe te passen.
  5. Automatiseren met data: hoe kun je kernactiviteiten automatiseren? Een grote organisatie spendeert tijd aan herhaaldelijke en wederkerende handelingen, zoals uitnodigingsberichten versturen, certificaten verlenen en medewerkers opvolgen die niet hun verplichtte cursussen afronden. Dit is een grote kostenpost, waar je graag vanaf wilt. Kernactiviteiten automatiseren stelt je in staat om dit te ondervangen, zonder in te leveren op de kwaliteit en service die de cursisten van de organisatie gewend zijn.

Ga aan de slag met organisatiespecifieke casussen

Het programma van het Leertraject Learning Analytics voor de L&D-professional is zo ingericht dat je stapsgewijs aan de slag gaat met de vijf kernactiviteiten. Gedurende het volledige leertraject ga jij aan de slag met jouw persoonlijke casus zodat jij het lerend vermogen van jouw organisatie gericht kan verbeteren met behulp van data.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

De drie domeinen van de intern begeleider als kwaliteitscoördinator

De beroepsstandaard, en daarmee het functieprofiel, van de intern begeleider is herschreven. Hier zijn verschillende …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *